Domačini nočejo več streljanja na Počku

Civilna iniciativa hoče, naj ga zaprejo, vlada zanj pripravlja državni prostorski načrt.

Objavljeno
23. junij 2013 21.06
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Postojna – Državni prostorski načrt (DPN) za Poček je v fazi priprave na vladi. Ko ga ta sprejme in uredba postane pravnomočna, bodo občine z njo samo seznanjene, možnosti za popravke ne bo. Država je preslišala tudi zahteve civilne iniciative in rezultate referenduma o zaprtju vadišča.

Predstavniki ministrstva za obrambo (Mors) in občine Postojna so marca 2004 podpisali dogovor o uskladitvi interesov uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine, k temu pa so podpisali še pet dodatkov. Od tedaj do danes je ostalo še nekaj dogovarjanja, usklajevanja interesov pa ni.

Kot so za Delo pojasnili z Morsa, v postopku priprave DPN za osrednje vadišče Slovenske vojske, ki skupaj z varnostnimi conami sega od mesta Postojne, čez ozemlje občine Pivka do vasi Bač v Ilirski Bistrici, manjka le še zadnja faza, vladni sprejem uredbe. Ko bo ta pravnomočna, bodo končne elaborate le še poslali občinam in kar se Morsa tiče, bo s tem zanje zadeva zaključena.

Občine in civilna iniciativa še vedno proti Počku

Civilna družba pa še ni rekla zadnje besede, saj na podlagi postojnskega referenduma iz leta 2000 in 17.000 zbranih podpisov za ukinitev vojaškega vadišča, ki so jih zbrali med javno obravnavo DPN pred tremi leti, še vedno vztraja pri zaprtju Počka. Na načelni ravni vztraja tudi občina Postojna, Pivka pa tudi ni odstopila od svojega negativnega mnenja do DPN in predloga o zaprtju vadišča.

Civilna iniciativa Pivška kotlina brez streljanja (CI) za zdaj le z negodovanjem spremlja vojaške aktivnosti na opisanem območju, nazadnje letala v nizkih preletih ob vojaškem urjenju v okviru vaje Premik 2013, v katerem je sodelovalo tisoč pripadnikov slovenske in drugih Natovih vojska. Državi očitajo dvojna merila, namreč vadišče je na območjih Natura 2000, nad viri pitne vode za najmanj občini Postojna in Pivka, vojaške dejavnosti pa onemogočajo razvoj kakovostnega ekološkega turizma, gospodarjenja z gozdom in kmetovanja.

»DPN ni dobil soglasij Agencije Republike Slovenije za okolje, niti zavodov za varstvo narave in za gozdove. Ljudje so že dvakrat povedali, kaj si mislijo o poligonu. Nadaljevanje teh načrtov pomeni ignoriranje volje ljudi, aroganco in vsiljevanje. Območje je bilo predvideno za Regijski park Snežnik. Uredbo o varovanju vodnih virov na območju vodonosnika Javornik pripravljajo že leta!« so za Delo zapisali v CI.

»DPN brez kompromisa bo polovična rešitev.«

Župan občine Pivka Robert Smrdelj opozarja, da se negodovanje lahko spreobrne v kaj bolj problematičnega. »Ob pripravah DPN smo se pogovarjali tudi o renti. Če bo DPN sprejet brez kompromisa, bo le polovična rešitev. Varnostna cona nima pravne podlage. Če bi hoteli DPN uveljaviti, bi morali z lastniki zemljišč skleniti pogodbe o služnosti in nato plačati odškodnino. Šele to bi bil pravi vzvod za izvajanje uredbe. Tako pa nihče ne bo mogel ustaviti lastnika zemljišča, da bo šel sredi vaje na svoje zemljišče.«

Vodstvo občine Postojna, ki se je v zadnjega pol leta z Morsom za poravnavo obveznosti iz let od 2009 do 2011 dogovorilo o prenosu 13 stanovanj v last občine, pridobilo pa še dva vojaška objekta in parcelo, je za Delo le na kratko pojasnilo, da vztraja pri sklepu občinskega sveta o dolgoročnem zaprtju vadišča, nepopustljiva pa ostaja vodja postojnskih pogajalcev, podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino. »Dogovor z Morsom je zastarel in vsakoletno usklajevanje interesov ni sprejemljiva rešitev. Predlagam sprejetje občinskih odlokov v vseh občinah, v katere sega vojaško vadišče, v katerih bi bila na podlagi strokovnih meril natančno določena odškodnina, ki bi jo država občinam nakazovala brez letnih usklajevanj. Ali pa sprejetje posebnega zakona. Kot vodja pogajalske skupine se ne morem priključiti aktivnostim CI, vendar njihove aktivnosti podpiram,« je za Delo povedala podžupanja, ki bo razpravo o Počku in o izvajanju dogovora z Morsom na občinskem svetu ponovno sprožila.