Domex in Spekter poslej enovito podjetje

Pet tisoč stanovanj družb Rudnik Trbovlje-Hrastnik Domex Hrastnik in Spekter Trbovlje utegne pripasti Stanovanjskemu skladu.

Objavljeno
03. oktober 2012 18.07
*pma* Hrastnik
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Trbovlje - Stanovanjski hčerinski družbi Rudnika Trbovlje-Hrastnik Domex Hrastnik in Spekter Trbovlje sta fond svojih več kot 2000 lastniških stanovanj in 3000 enot, ki jih imata v upravljanju v treh zasavskih občinah, združili pod eno streho: od 1. oktobra poslujeta kot enovito podjetje Spekter s sedežem v Trbovljah, v Hrastniku pa ostaja poslovna enota za plačila in reklamacije.

Združeno stanovanjsko podjetje z dvajsetimi zaposlenimi in 3,8 milijona evrov prihodkov bo vodil prvi mož Spektra Borut Dolanc. Po sklepu nadzornikov je cilj združenega podjetja, da Spekter čim prej proda delnice oziroma družbeniške deleže v šestih družbah in se ukvarja le s stanovanjsko dejavnostjo.

V kratkem cenitve stanovanjskega fonda

Po opravljenih cenitvah ima Spekter v družbah IBT Pin, R-RSD, Spekter Geam in Spekter Projekt, v Zasavskem računskem centru in v regionalni razvojni agenciji RCR za 350.000 evrov premoženja. Dolanc pravi, da ga po sklepu nadzornikov ne sme prodati pod knjigovodsko vrednostjo, sam pa pričakuje, da lahko iztrži največ 250.000 evrov.

Dolanc v kratkem pričakuje tudi cenitve stanovanjskega fonda, katerega knjigovodska vrednost je približno 20 milijonov evrov, v prihodnjih mesecih pa bo jasno tudi, ali bo Spekter skupaj s stanovanji v celoti ali delno prešel v last republiškega stanovanjskega sklada ali ne.

Na kupnino računa Spektrov lastnik RTH, vendar je iz Hrastnika in iz Zagorja slišati vse glasnejša nasprotovanja »razprodaji« državnega premoženja. RTH namerava iztrženi denar nameniti za zapiranje jam, za kar bi moral sicer sredstva zagotoviti državni proračun.