Donaciji CPL in Gratela zaradi poslov z mestom?

Socialni demokrati so dobili lani poleg šestih drugih večjih dotacij tudi nakazili podjetij Gratel in Cestnega podjetja Ljubljana. Podjetji denarja nista nakazali za volilno kampanjo, temveč na redni račun stranke.

Objavljeno
18. januar 2007 13.34
Financiranje SD
Ljubljana – Socialni demokrati so dobili lani poleg šestih drugih večjih dotacij tudi nakazili podjetij Gratel (850.000 tolarjev) in Cestnega podjetja Ljubljana (milijon tolarjev). Podjetji denarja nista nakazali za volilno kampanjo, temveč na redni račun stranke, podatke pa nam je posredoval tajnik stranke SD Uroš Jauševec. Obe podjetji sta lani sodelovali z Mestno občino Ljubljana, ki jo je v času nakazil vodila članica stranke SD Danica Simšič. Podjetju CPL je županja na predlog strokovne komisije lani podelila koncesijo za dvajset let, in sicer za vzdrževanje cest, od katere bo podjetje dobivalo okoli 1,5 milijarde tolarjev na leto. Z Gratelom pa je županja poleti podpisala služnostne pogodbe za polaganje kabelskega omrežja v večjem delu mesta, čeprav so tako meščani kot strokovne službe opozarjali, da sanacija prekopanih ulic v Šiški, kjer so najprej položili omrežje, ni opravljena po zahtevah mesta.

Na SD smo vprašali, zakaj so se podjetja odločila za donacije. »Podjetja se odločajo na podlagi različnih meril, eden izmed njih je verjetno tudi zaupanje v program in v nosilce posamezne politične sile. Njihova uspešnost je namreč odvisna tudi od uspešnosti tistih, ki jim je zaupano vodenje državnih in lokalnih sistemov. Verjetno merilo pa je tudi podpora vsem parlamentarnim strankam,« je pojasnil glavni tajnik SD Uroš Jauševec.

Druge parlamentarne stranke donacij CPL in Gratela niso navedle v svojih poročilih. »Denar smo podarili še kandidatu za župana Škofljice Jožetu Jurkoviču, ki ni bil izvoljen. Mislim, da smo nekaj nakazali tudi Novi Sloveniji, « nam je včeraj povedal direktor CPL Alojz Kramljak. Zatrdil je, da donacija SD ni povezana s koncesijo za vzdrževanje cest in z nakupom deleža v podjetju KPL, o katerih je odločala mestna oblast. »V vseh primerih smo bili izbrani z javnim razpisom,« je povedal Kramljak.

Direktor Gratela Drago Štrafela je razložil, da v podjetju darujejo veliko denarja različnim organizacijam. Vendar pa v času, ko smo govorili z njim, ni imel vpogleda v podatke, da bi preveril, ali so nakazali denar še kateri drugi stranki. »Od SD smo dobili prošnjo za sofinanciranje stroškov kongresa stranke. Nakazilo ni povezano z volitvami,« je povedal Štrafela. Torej donacija ni povezana s podpisom služnostnih pogodb za polaganje kabelskega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana? »Ne, v tem času bi morala upravna enota že odločiti o prisilni uvedbi služnosti, če županja ne bi podpisala pogodb,« je povedal direktor Gratela.

Več si preberite v današnji tiskani izdaji Dela!