Dražba še ne pomeni rešitve za Vilo Rafut

Poznavalci ne pričakujejo, da bi bil takšen objekt lahko zanimiv za zasebnika.

Objavljeno
08. marec 2018 19.33
SLO., GORICA, VILA RAFUT, 6.7.2016, FOTO: DEJAN JAVORNIK
Blaž Močnik
Blaž Močnik
Nova Gorica – Vsi dosedanji poskusi različnih ministrstev, da bi prodala Vilo Rafut nad Novo Gorico, so neslavno propadli in bržkone ni mogoče pričakovati, da bi propadajoči objekt kulturne dediščine našel boljšega lastnika, kot je bila država, na skorajšnji dražbi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport išče še zadnja soglasja, javno prodajo naj bi razpisali še ta mesec.

Blaž Močnik

Ministrstvo je vnovič ponovilo, da je za ohranitev in oživitev vile izčrpalo vse možnosti, zato v javni dražbi vidi zadnji izhod. Strokovna komisija je pripravila osnutka besedila dražbe in kupo-prodajne pogodbe, a kakšna bo izklicna cena za objekt neoorientalskega arhitekturnega sloga, ministrstvo ne razkrije. Pred odločitvijo o odtujitvi spomenika lokalnega pomena, ki bo omogočila izvedbo dražbe, se še usklajuje z ministrstvoma za okolje in prostor ter kulturo, zavodoma za varstvo narave in kulturne dediščine ter Mestno občino Nova Gorica, ki se mora izreči glede programa in časovnice obnove Rafutskega parka. Ta ni predmet prodaje, je pa program pogoj za informiranje potencialnih kupcev.

Park ne glede na scenarij prodaje dostopen javnosti

»V Rafutskem parku z vilo so poleg nepremičnin, ki sta predmet odtujitve, tudi druge nepremičnine, predvsem parkovne površine. Programska izhodišča za njegovo oživitev so že bila izdelana. Treba je pripraviti še idejni projekt obnove, kjer bosta zgornji in spodnji del parka obravnavana kot celota. Po takšnem načrtu bi bil park dostopen javnosti, ne glede na namembnost obstoječih objektov, do take mere, da ne bo ogrožen spomenik,« pravi vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški občini Marinka Saksida. Odločitev o prodaji bo mestni svet obravnaval na seji prihodnji teden, javna dražba pa bo objavljena še marca, če bo ministrstvo dobilo vsa soglasja in informacije. Ker v preteklosti poskusi menjave lastništva niso bili uspešni ne z brezplačnim prenosom vile na občino in ne z javno-zasebnim partnerstvom, se tudi prodaja zasebniku ne zdi realen scenarij. Za objekt bodo še vedno veljale omejitve ohranjanja kulturne in naravne dediščine, poleg tega ga ne bo mogoče zapreti za javnost. Prav nasprotno – besedilo dražbe bo narekovalo povečanje prepoznavnosti in števila obiskovalcev ter povečanje privlačnosti za razvoj drugih gospodarskih in turističnih dejavnosti. Za nameček bi bilo treba za obnovo Vile Rafut po konservatorskem načrtu nameniti najmanj tri milijone evrov.

Za zgled Vila Vipolže

Viljam Humar iz družbe Vilmar nepremičnine zato dvomi, da se bo pod takšnimi pogoji na trgu našel kupec. »Objekt je tako specifičen, da je za zasebnike zagotovo preveč zahteven oziroma prevelik zalogaj,« poudarja. Oživiti bi ga bilo treba po vzoru Vile Vipolže v Brdih, pravi, a se je novogoriška občina v preteklosti odrekla predkupni pravici: »Nova Gorica takšnega objekta nima. Čeprav ne bi bil rentabilen, je primeren za izobraževalno, poslovno in kulturno vsebino. Če ne bosta občina ali država pomagali pri obnovi, se bo objekt zrušil, kar bi bilo velika škoda.« Ministrstvo za izobraževanje je konec lanskega leta napovedalo, da bo vilo obnovilo in ji vdihnilo novo vsebino samo, če dražba ne bo uspešna. Stavba propada od leta 2003, ko jo je zapustil zavod za zdravstveno varstvo.