Drobec zaslužka tudi naravi

Unior plačuje del dobička v Sklad za ohranjanje narave Pohorja, občina se je zavezala, da bo s prostorsko politiko podpirala trajnostni in sonaravni razvoj Pohorja ter obljubila denarno pomoč, Zavod RS za varstvo narave pa prispeva strokovno pomoč.

Objavljeno
10. februar 2011 20.08
Urban Červek, Maribor
Urban Červek, Maribor
Zreče – Spor med občino Zreče, Uniorjem ter Zavodom RS za varstvo narave zaradi uničenja zavarovanih planj na Rogli pri gradnji stez za smučarski tek pred dobrima dvema letoma je prerasel v zgledno sodelovanje. Ustanovili so Sklad za ohranjanje narave Pohorja, v katerega Unior namenja delež denarja od prodanih kart za smučanje in smučarski tek, občina se je zavezala, da bo s prostorsko politiko podpirala trajnostni in sonaravni razvoj Pohorja in obljubila denarno pomoč, zavod pa prispeva strokovno pomoč.

»Žal smo z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) začeli sodelovati šele, ko smo pomotoma podrli nekaj dreves«, je prve stike z zavodom opisal direktor Unior Turizma Damjan Pintar. (Šlo je za velik poseg v zavarovana travišča na Rogli pri gradnji tekaških prog in štartno ciljnega stadiona poleti leta 2008, zaradi česar je moral Unior plačati kazen in območje povrniti v prvotno stanje, op. p.). A so kmalu ugotovili, pravi Pintar, da so njihovi najkvalitetnejši gostje tisti, ki prihajajo zaradi narave, zato so se zavezali za njeno ohranjanje.

V Sklad za ohranjanje narave Pohorja Unior plačuje cent od vsake prodane smučarske karte in 10 odstotkov (40 centov) od prodane karte za uporabo tekaških prog in delež dohodka od organizacije tekem v smučarskih tekih. Do konca smučarske sezone se bo v skladu nabralo 5000 evrov, na leto bodo zbrali približno 10.000 evrov. Denar nameravajo porabiti za urejevanje učnih poti, organizacijo raziskovalnih taborov, celostno ureditev infrastrukture za obiskovalce na Lovrenških jezerih, poskusno uvajanje naravovarstvenega nadzora in drugo.

»Konfliktna situacija se je spremenila v zgledno sodelovanje,« je dodal direktor ZRSVN Darij Krajčič. Eden od ciljev delovanja zavoda je povezovanje gospodarstva, lokalne skupnosti in varovanja narave za doseganje trajnostnega razvoja, in primer Zreškega Pohorja je eden boljših tudi v tem delu Evrope, je poudaril Krajčič. Tudi po zaslugi evropskega projekta Natreg, ki ga vodi sodelavec ZRSVN Gregor Danev in v sklopu katerega bodo pripravili osnutek načrta upravljanja (bodočega) parka Pohorje in vizijo Pohorje 2030. »Veseli smo sodelovanja z zavodom za varstvo narave, saj se zavedamo pomena usklajevanja in samoomejevanja pri razvoju, da ekonomski interesi ne bi presegli možnosti razvoja,« pa je povedal župan občine Zreče Boris Podvršnik.