DRSC sredi Ruš pustil nedokončano cesto

Državna cesta v Rušah, ki bi morala biti končna septembra lani, je še brez končne plasti in talnih oznak, zato je ogrožena varnost, opozarja občina.

Objavljeno
03. julij 2014 23.03
Cestišče brez talnih oznak, 3.7.2014, Ruše
Miha Rubin
Miha Rubin
Ruše – Državna cesta skozi urbani del Ruš ima osem mesecev po roku dokončanja še vedno status gradbišča. Na občini opozarjajo, da je zaradi tega ogrožena varnost v prometu, in napovedujejo ovadbe »zoper uradnike in državo«. Naložbo vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC).

Državno cesto v Rušah urejajo že skoraj dve desetletji, je povedal podžupan Uroš Razpet. Lani je prišel na vrsto zadnji, približno kilometer dolg del od rondoja za hotelom Veter do pokopališča, ki je po Razpetovih besedah za Ruše najpomembnejši, saj pelje skozi celoten urbani del kraja. Po pogodbi bi morala biti cesta dokončana že septembra lani, a je na njej položena le prva plast asfalta.

Tako na cesti, kjer je avtobusna postaja za šolski avtobus in ki vodi mimo osnovne šole, zdaj ni niti osnovnih talnih oznak. »Formalnopravno imamo še vedno gradbišče. Zato javna proga avtobusnega prevoza noče voziti skozi kraj,« je dejal podžupan Razpet, odgovoren za komunalo. Po njegovem je najbolj problematično, da pred šolo ni označenega prehoda za pešce. Pogodba za omenjeni odsek je bila sklenjena za 1.818.000 evrov. »Občina je sklenila soinvestitorsko pogodbo in prevzela približno tretjino stroškov,« je povedal Razpet. Po njegovih besedah so morali poskrbeti za ureditev komunalnih vodov, javne razsvetljave in pločnikov: »Občina je vse opravila v rokih. Država pa svojih zadev skladno s pogodbo ni izvedla.«

Razpet pravi, da so jim lani jeseni na sestanku na DRSC razlagali, da so novembra temperature za polaganje končne plasti asfalta prenizke, kar je bilo po njegovem mnenju zavajanje. Takrat je že bilo znano, da je vlada direkciji oklestila investicijska sredstva in da ima ta zato finančne težave.

Na DRSC so nam ogovorili, da so zaradi pomanjkanja denarja z izvajalci na 21 odprtih gradbiščih podpisala anekse o podaljšanju pogodbenega roka izvedbe, da bodo lahko po prejetju sredstev čim hitreje nadaljevali dela. »Občina Ruše edina izmed sofinancerjev aneksa ni podpisala, zato so 1. junija prenehale veljati vse pogodbene obveznosti naročnika, sofinancerja in pogodbenega izvajalca del,« pravijo na DRSC.

Po njihovih pojasnilih manjkajoča sredstva za dokončanje del znašajo 346.599 evrov. »Glede na to, da so pogodbene obveznosti prenehale, bo morala DRSC po tem, ko bodo v proračunu zagotovljena sredstva, najprej izvesti postopek javnega naročila za izbiro novega izvajalca. Zaradi zagotavljanja varnosti bo do dokončanja del vzpostavljena delna zapora z označbami gradbišča, za varnost pri osnovni šoli pa bo poskrbljeno z izvedbo začasnega prehoda za pešce,« so napovedali.

»Ko občina izvede razpis za določena dela, ne more skleniti pogodbe, če nima zagotovljenih sredstev. Na državni ravni je to enako. Logika, da nekdo na sredini projekta reče, da mu je zmanjkalo denarja, ne more vzdržati. Denar ne more izginiti, če imamo veljavno pogodbo. Za to mora nekdo odgovarjati,« je prepričan Razpet. Dejal je, da je izvajalec del, Cestno podjetje Ptuj, šele pred kratkim dobil od države plačilo za nekatera dela na cesti, ki jih je opravil že lani jeseni.