Drugi tir zdaj čaka Italijane

Če bi Slovenija ustrezno odgovorila, bi spomladi lahko dobili gradbeno dovoljenje za novi tir Koper–Divača.

Objavljeno
05. januar 2013 21.53
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper, Trst – Člani tržaškega pokrajinskega sveta so na svoji zadnji seji pred dvema dnevoma zahtevali, da bi morala slovenska država predložiti dodatne študije in zagotovila, da drugi železniški tir ne bo negativno vplival na okolje na italijanski strani meje.

Odziv italijanskega okoljskega ministrstva je pravzaprav zadnji korak, ki ga mora opraviti Slovenija pred sprejetjem okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja.

Slovenski državni organi so novembra navedli, da bi predvidoma do pomladi letos lahko izdali gradbeno dovoljenje za dolgo pričakovano novo progo Koper–Divača. Zadnji pomemben korak je pridobitev odziva italijanskih oblasti. Italijansko okoljsko ministrstvo je potrebno gradivo o vplivih gradnje drugega tira na okolje prejelo novembra lani in oceno čezmejnih vplivov nove proge na italijansko okolje prepustilo Furlaniji - Julijski krajini. Slednja pa je za stališče zaprosila tržaško pokrajinsko upravo. Stališče pokrajinskega sveta je obvezno, ne pa obvezujoče za končno stališče dežele FJK in seveda Italije.

Razprave, ki so jih v zadnjih dneh pripravili v zamejskih krajih, kažejo, da poskušajo za vsako ceno odkriti vplive slovenske železnice (ki poteka po slovenskem ozemlju) tudi na italijansko okolje. V razpravi so ugotovili, da bi gradnja predorov v kraškem podzemlju vplivala na vodne vire v kraškem podzemlju, od koder se z vodo oskrbuje večji del Trsta in okolice. Drugi moteč vpliv je sam viadukt, ki ga bodo zgradili v dolini Glinščice. Sosede motita njegov vizualni vpliv in tudi vpliv na zavarovano okolje doline Glinščice, ki sodi pod Naturo 2000.

Italija mora v predvidenem (in predpisanem) roku poslati svoje pripombe in zahteve, slovenska država pa se mora nanje odzvati. Če bodo naši strokovnjaki lahko odgovorili na italijanske zahteve, potem za izdajo okoljevarstvenega soglasja ne bi smelo biti več zadržkov. Italijanski mediji se sprašujejo, koliko bo v tem primeru politične in diplomatske (okoljske) trgovine, saj da Italija svoje pogoje za drugi tir postavlja predvsem zaradi slovenskih odklonilnih stališč do plinskega terminala. Toda med obema projektoma je vendarle bistvena razlika: plinske terminale v bližini Trsta močno zavrača tudi italijansko lokalno prebivalstvo, medtem ko drugega tira slovensko prebivalstvo ni zavrnilo.