Drugič mariborski svetniki

Danes se bo v Mariboru drugič, (po 4. decembru lani), sešel mestni svet, ki bo razpravljal o predlogih za njegovo razširitev. Župan Franc Kangler bo predlagal poklicno opravljanje podžupanskih funkcij.

Objavljeno
22. januar 2007 06.46
Poslanec Franc Kangler
Maribor - Potem ko se je mariborski mestni svet 4. decembra lani sestal na ustanovni seji, ga danes popoldne čaka druga seja v tem mandatu. Predlog dnevnega reda obsega kar 32 točk, pripravljeni pa so tudi trije predlogi za njegovo razširitev. Med njimi je tudi predlog župana Franca Kanglerja, da podžupana Andrej Verlič (LDS) in Rok Peče (SNS) funkcijo opravljata poklicno. Poleg Verliča in Pečeta je Kangler za podžupana imenoval tudi Danila Burnača (SDS), ki pa bo funkcijo za zdaj opravljal nepoklicno.

Pobudam in vprašanjem svetnikov bo sledila potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Melqartu Muhamadu Berru (SLS), ki bo v svetniških klopeh zamenjal Kanglerja. Nasploh je velik del predlaganih točk dnevnega reda povezan s kadrovskimi zadevami.

Razprava o zaključnem občinskem proračunu


Razprava bo tekla tudi o zaključnem računu občinskega proračuna za leto 2005 ter o letnih poročilih javnih podjetij Mariborski vodovod in Toplotna oskrba. Svetniki bodo namenili pozornost tudi izvajanju Lokalne agende 21 - programa varstva okolja za Maribor.

Med predlogi za razširitev dnevnega reda sta tudi predloga dveh sklepov: o načinu financiranja političnih strank in klubov svetnikov v mestnem svetu ter o ustanovitvi t.i. mestnega arhitekta.