Država išče graščake, da bi pokrpala proračun

Na prodajni seznam državnih nepremičnin je vlada dala še več gradov.

Objavljeno
09. julij 2012 18.21
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj

Pred dvema letoma je bilo na prodajnem seznamu devet gradov, pa doslej ni bil prodan še nobeden - ker ni kupcev. Tako sedanji odlok prodaje državnega premoženja prenaša iz prejšnjega zakona iste gradove, razen gradu Turnišče pri Ptuju.

Za tega je namreč skoraj leto dni tekel postopek, da bi ga prenesli z ministrtva za kulturo na ministrstvo za izobraževanje, saj bi ga lahko le tako dali v upravljanje ptujski Biotehnični šoli. Ko pa so se končno odločili za prenos, je sedanja vlada združila obe ministrstvi. Na sedanjem seznamu za prodajo pa so ostali gradovi Otočec, Rihemberk pri Novi Gorici, Socka pri Vojniku, Borl na obrobju Haloz, Viltuš, Bizeljsko, Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem in Gradac pri Metliki.

Posebej stavbe in posebej zemljišča

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa je poleg teh spomenikov ponudilo v prodajo še razpadajoči Pilštajn, za katerega načrtuje, da ga bo "rešilo" statusa kulturnega spomenika, podeželski dvorec Kozje in celo del 2. etaže gradu Grad na Goričkem. Da pa kdo ne bi rekel, kako je sedanja vlada prepisovala seznam od prejšnje, je tokrat ponudba razdeljena: posebej ponuja stavbe in posebej zemljišča pod njimi in okoli njih. Pristavo Bled pa ponujajo v prodajo za skupnih 3,034.700 evrov.


Zaradi nepreglednosti in pomanjkanja natančnih informacij o parcelah, velikosti in točnosti, kaj vse se prodaja, je težko primerati novi seznam s starim. Grad Rihemberk so na primer pred dvema letoma ponujali za 2,157.800 evrov, a se je občina Nova Gorica ob takšni odločitvi zelo razburila, ker je ministrstvu za kulturo ponujala vsebine za grad in zahtevala, da ga prenese na občino. No, državni mlini so izredno hitri in učinkoviti: tudi v sedanjem odloku je ob zavidljivo nizki prodajni ceni tega gradu in zemljišča (niti pol milijona evrov) zapisana pripomba, da obstaja "možnost prenosa na lokalno skupnost".

Ni vse zgolj navidezno prikazovanje državnih prihodkov?

Poleg prodaje pa je še nekaj slovenskih gradov mogoče takoj najeti. Tudi pri teh sta najemnini ločeni za stavbe in za zemljišča. Medtem ko naj bi država večino gradov prodala na javnih dražbah, pa bo za najemanje javno zbirala ponudbe. Tako za prodajo kot najemanje je že zdaj mogoče predvidevati (tudi na osnovi dosedanjih izkušenj in razmer), da kakšnega posebnega povpraševanja ne bo. Zato pa je toliko bolj na mestu vprašanje, zakaj vso to prodajanje in oddajanje: ali morda ni vse zgolj navidezno prikazovanje državnih prihodkov, da razlika do izdatkov ne bi bila še večja?

Država s tokratnim odlokom, ki ga je v začetku maja sprejel slovenski parlament, ponuja v najem gradove Turjak, Negova, Pišece, Snežnik, Predjamski grad in Socerb, pogojno pa bi k temu lahko dodali še ponujanje v prodajo (ali najem) Vile Bled.