Država naj prouči traso okoli Šentlenarta

Brežiški občinski svetniki so podprli civilno iniciativo, ki predlaga premik trase nove ceste med Brežicami in Krškim.

Objavljeno
10. julij 2013 20.48
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice – Državni predlog trase nove ceste med Krškim in Brežicami, ki naj bi z 1,1 milijona evrov vrednim pokritim vkopom zaselek Šentlenart delil na dva dela, v brežiškem občinskem svetu ni dobil podpore.

Vseh 28 občinskih svetnikov je sledilo sklepu odbora za urbanizem, da naj država prednostno obravnava in umesti v prostor traso, ki jo je predlagala civilna iniciativa (severno od Šentlenarta in železnice).

Ker sklep državi najprej le predlaga preverbo predloga civilne iniciative, nato pa od države zahteva umestitev te trase, so različne tudi interpretacije odločitve brežiških svetnikov.

»Pričakujemo, da se glede na predlog civilne iniciative trasa prestavi,« je bil jasen predsednik odbora za urbanizem Jure Pezdirc. Poudaril je, da predlog krajanov, ki so zbrali 527 podpisov podpore, na dva dela ne deli ne Šentlenarta ne Brezine. Ker bi omenjena trasa na prometno omrežje navezala izolirano in prazno industrijsko cono Brezina, predlog podpira tudi občinska obrtna zbornica.

Župan Ivan Molan je bolj previden, saj državni predlog ponuja boljšo rešitev za podjetje TPV: »Trasa civilne iniciative ima določene prednosti. Od države pričakujemo, da pripravi primerjavo obeh možnosti. Nobeni izmed različic za zdaj ne dajem prednosti.«

»S sklepom svetnikov smo zadovoljni, a se pravo delo šele začne,« je dejal predstavnik civilne iniciative Boris Papac.

Zbiranje pripomb na predlog državnega načrta za vrbinsko cesto se konča jutri, država mora odgovore pripraviti v dveh mesecih. Prostorski načrt bo morda sprejet pozimi, na 42 milijonov evrov ocenjena 8,9 kilometra dolga cesta pa v najboljšem primeru zgrajena leta 2019.