Država prodaja idrijsko Unescovo dediščino

Ministrstvo se je že odzvalo in ocenjuje, da je prišlo do napake.

Objavljeno
13. februar 2013 10.22
uho_antonijev rov
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin
V Idriji upajo, da gre za birokratsko napako. »Odločitev vlade se mi zdi tako butasta, da sploh ne vem, ali naj to državo še jemljemo resno,« je nerazumljivo potezo komentiral idrijski župan Bojan Sever.

Tamkajšnji poslanec Samo Bevk je že vložil pobudo, da se rudnik umakne iz omenjene klasifikacije, vlada pa naj uresniči decembrske sklepe in vzpostavi delovanje Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija.

Ali je poslanska pobuda dovolj, se bo občina odločila v prihodnjih dneh, v nasprotnem primeru pa bo protestirala še sama. Iz vladnega kabineta nam sicer niso pojasnili, zakaj je Unescova zapuščina pristala na seznamu naložb, ki jih SDH lahko proda.

Samo Bevk poudarja, da je delovanje centra zaveza do Unesca: »Zaradi nespoštovanja mednarodnih zavez je lahko ogrožen celo vpis Idrije in s tem tudi španskega Almadena na Unescov seznam.«

Uradniška napaka?

»Odločitev bi najraje razumel kot birokratski lapsus, ne pa kot resen namen prodaje,« je še komentiral Sever. Rudnik je na prestižnem seznamu pristal lani poleti. V lasti ima nepogrešljiv del tehniške, naravoslovne in kulturne dediščine, zaradi katere je Idrija dobila svetovni poklon.

Gre za kompleks topilnice, jašek Frančiške, rudišče, geološko zbirko, arhiv in muzejski rudnik Antonijev rov.

»Odločitev vlade je toliko bolj nerazumljiva, ker je že julija 2011 ustanovila javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Decembra je sprejela tudi informacijo o aktivnostih v zvezi z javnim zavodom, kjer je bilo med drugim sklenjeno, da bo po končani redni likvidaciji rudnika prav ta zavod prevzel dejavnosti, določene s programom vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoringa v rudniku,« je naštel Bevk.

Vlada je sicer naročila ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, da še naprej zagotavlja sredstva za celovito in trajnostno ohranjanje kulturne dediščine in spomenikov, povezanih z idrijskim rudiščem s pomočjo razpoložljivih sredstev za projekte obnove kulturne dediščine in sodelovanjem pri pridobivanju sredstev iz drugih virov.

Za letos in prihodnje leto je v državnem proračunu že zagotovljenih po 680.000 evrov za program vzdrževanja nezalitega dela jame, monitoringa in Antonijevega rova.

 

Pojasnilo ministrstva za finance

Klasifikacija naložb Slovenskega državnega holdinga vsebuje vse naložbe, ki so v lasti SOD in Republike Slovenije. V klasifikaciji so naložbe razdeljene v tri tabele, kjer so v Tabeli 1 naložbe opredeljene po pomembnosti (strateške, portfeljske...) in minimalnim deležem, ki ga mora SDH v določenih družbah obdržati. V Tabeli 2 pa so naložbe, ki se bodo prenesle kot vložek na SDH, njihova knjigovodska vrednost pa je minimalna. To so naložbe s katerimi se upravlja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Klasifikacija je osnova za delovanje SOD v prehodnem obdobju, ko se bo le-ta preoblikoval v SDH. Po ustanovitvi holdinga, pa se bo pripravila Strategija upravljanja naložb (sprejema jo Državni zbor), ki določa:

- ravnanja SDH pri upravljanju naložb,

- opredelitev in razvrstitev naložb, razen kapitalskih portfeljskih naložb, v naložbene segmente, ciljne deleže v kapitalskih naložbah ter metode prodaje (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija),

- način upravljanja SDH,

- lastnosti finančnih instrumentov, glede katerih zunanja cenitev iz 14. člena tega zakona ni potrebna,

- spremljanje uspešnosti ter poročanje glede doseganja ciljev iz letnega načrta upravljanja naložb iz 10. člena tega zakona.

V strategiji, pa bo določeno, kako se bo s posamezno naložbo ali skupino naložb upravljalo v obdobju 5 let.

Torej gre v omenjenem primeru samo za prenos naložbe na SDH, pod okriljem katere so bo še naprej izvajalo vse postopke iz ZFPPIPP. Rudnik živega srebra je bil v klasifikacijo uvrščen zato, ker je v lasti Republike Slovenije in zakon (ZSDH) določa, da se vse naložbe RS prenesejo na SDH.