Države ne zanima pravna praznina v zavetišču za živali

Občina Maribor Snagi plačuje oskrbo zapuščenih živali, čeprav za to nima pravne podlage.

Objavljeno
11. oktober 2012 20.07
regent/ZAVETISCE ZA ZIVALI
Robert Galun, Maribor
Robert Galun, Maribor

Maribor – Famozni aneks h koncesijski pogodbi, ki je dejansko neveljavna, za Mestno občino Maribor (MOM) ostaja podlaga, da je podjetju Snaga zaupala skrb za zapuščene živali v mariborskem zavetišču. Država zoper sporno odločitev župana Franca Kanglerja očitno ne namerava ukrepati, v Mačji hiši pa napovedujejo nov upravni spor. 

Občina je Snagi koncesijo podelila februarja letos. Celjska Mačja hiša, ki je bila na javnem razpisu za več kot četrtino cenejša, je po zavrnitvi pritožbe sprožila upravni spor in upravno sodišče je odpravilo občinsko odločbo o podelitvi koncesije. Mestna občina Maribor je morala postopek ponoviti, vendar vdrugo ni izbrala nikogar, temveč je postopek ustavila. Mačja hiša se je pritožila in župan Franc Kangler je pritožbo znova zavrnil. Direktorica Mačje hiše Helena Jovanovič Hacin je za prihodnji teden že napovedala vložitev vnovičnega upravnega spora.

Snaga je v zavetišču ostala tudi po tem, ko je upravno sodišče odpravilo odločbo občine. Še več: MOM in Snaga sta celo sklenili aneks k razveljavljeni koncesiji pogodbi, v katerem ugotavljata, da je upravno sodišče odpravilo odločbo MOM, vendar sta se kljub temu dogovorili, da bo Snaga zagotavljala nemoteno opravljanje javne službe, dokler MOM ne izbere izvajalca oziroma ne sklene nove pogodbe za izvajanje te javne službe.

Da takšnega aneksa ni možno skleniti, je za Delo že pred časom opozoril dr. Boštjan Brezovnik s katedre za javno upravo na mariborski pravni fakulteti: »Če je odločba odpravljena in ni bila izdana nova, aneksa k pogodbi ni možno skleniti.« Ob tem velja poudariti, da Snaga ves čas, torej tudi od konca maja, ko je upravno sodišče odpravilo odločbo, za oskrbo živali prejema občinski (javni) denar.

Ping pong med ministrstvi

Medtem ko na MOM vztrajajo, da pri svojih odločitvah upoštevajo zakonodajo in predpise, tako na državni kot na lokalni ravni, nas je zanimalo, kaj o tem meni država. Še najbolj konkretni so bili na ministrstvu za pravosodje in javno upravo (MPJU).

Pojasnili so, da sodi javno-zasebno partnerstvo pod pristojnost ministrstva za finance, MPJU pa da ni pristojno za razlago zakonitosti in pravilnosti sklepanja tovrstnih koncesijskih pogodb. Za nadzor nad izvajanjem občinske pristojnosti vzpostavitve zavetišča za zapuščene živali je pristojno ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), prav tako za nadzorstvo nad zakonitostjo pogodbe o koncesiji, ker se ta sklepa v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah, pravijo na MPJU.

Z MKO, ki ga vodi Kanglerjev strankarski kolega Franc Bogovič, pa so posredovali le skopo pojasnilo veterinarske uprave, da bodo nadaljnji postopki odvisni od odločitve upravnega sodišča. Na finančnem ministrstvu pa pravijo, da se do primerov, s katerimi niso seznanjeni, ne opredeljujejo in trdijo, da tolmačenje zakona o gospodarskih javnih službah spada v pristojnost ministrstva za infrastrukturo in prostor ter MKO.

Tlakovanje poti Snagi

O tem, kako bo v prihodnjeurejena omenjena javna služba, MOM še ni sprejela dokončne odločitve. Na občini poudarjajo, da je skrb za zapuščene živali obvezna javna služba, ki se mora opravljati tudi v nepredvidljivih okoliščinah, in da je v vmesnem času izvajanje te službe zagotovljeno in je za živali dobro poskrbljeno. Na občini menijo, da je sklenitev aneksa h koncesijski pogodbi, dokler vprašanje zavetišča ne bo dokončno rešeno, pravilna odločitev.

Po besedah direktorja Snage Ivana Hajnška, ki se sklicuje na mnenje odvetniške pisarne Mužina, bi lahko MOM Snagi – ta je v postopku preoblikovanja iz gospodarske družbe v javno podjetje – že sedaj koncesijo podelila neposredno. Hajnšek trdi, da je namen statusnega preoblikovanja Snage tesnejša povezava z devetimi občinami solastnicami (MOM ima v lasti 94,51-odstotni delež), saj zavetišče za živali za Snago ni poslovna zgodba; prevzeli so ga kot odgovorno podjetje z namenom pomagati mestu.

Na računskem sodišču, kjer podrobnosti primera ne poznajo, ker da bi ga lahko spoznali le skozi revizijo, so opozorili, da občina, če ustanovi javno podjetje ali javni zavod za zagotavljanje javne službe, temu podjetju oziroma zavodu ne more podeliti koncesije za izvajanje te javne službe; občina lahko bodisi ustanovi javno podjetje ali javni zavod ali pa podeli koncesijo nekemu drugemu subjektu.

A pravniki MOM in Snage so po vseh zapletih z Mačjo hišo zadevo očitno proučili in v odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga vnesli majhno, a pomembno določilo. Bodoče javno podjetje bo namreč med drugim ustanovljeno tudi za dejavnost zavetišča za živali, kar pomeni, da ji bo lahko občina neposredno zaupala omenjeno javno službo.