Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Poslanci so danes s 43 glasovi za in 24 proti sprejeli zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ta na sistemski način rešuje razvojne težave v različnih regijah in vsebuje podobne instrumente regionalne politike, kakor jih vsebuje interventni zakon za Pomurje.

Objavljeno
07. marec 2011 22.11
Marko Jakopec, notranja politika
Marko Jakopec, notranja politika
Ljubljana – Zvonko Lah je pri predstavitvi stališč poslanskih skupin v imenu SDS – ob napovedi, da zakonu odločno nasprotujejo – povedal, da je veljavni zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dober. »Ko smo pričakovali, da bo vlada pospešila izvajanje tega zakona, je pripravila popolnoma novega, ki uničuje vse tisto, kar se je v teh letih pokazalo kot dobro,« je poudaril. Vili Trofenik je v imenu Zaresa razložil, da so s sprejetjem nekaterih dopolnil v drugi obravnavi odpadli njihovi pomisleki k zakonu, in napovedal podporo pripravljenim rešitvam.

Zakon o centralizaciji?

Franc Pukšič je bil v imenu SLS prepričan, da bi se dale razmere pri regionalnem razvoju izboljšati s spremembami veljavnega zakona, vladni predlog pa bo prinesel več škode kot koristi. Zato zakona, ki bi ga namesto »zakon o skladnem regionalnem razvoju« lahko preimenovali v »zakon o centralizaciji regionalnega razvoja«, ne podpirajo.

V poslanski skupini Desusa so, kot je povedal Matjaž Zanoškar, prepričani, da predlog zakona vsebuje mehanizme, ki bodo omogočili postopno zmanjševanje razlik med regijami, in ga zato podpirajo. Bogdan Barovič (SNS) pa je napovedal, da zakonu sam ne bo nasprotoval, česar pa ne more zagotoviti za svoje strankarske kolege. Po njegovih besedah skladni regionalni razvoj zajema gospodarstvo, šolstvo, šport in finance, kar pomeni, da bi morala pri pripravljanju zakona sodelovati vsa vladna ministrstva.

Menedžment 
v lokalnih okoljih

Z vidika avtohtonih narodnih skupnosti zakon vsebinsko vsekakor nadgrajuje dosedanje sistemske rešitve, zato je vreden podpore, je v imenu poslanske skupine narodnih skupnosti povedal Laszlo Göncz. »Sistemski okvir je dober, merila za različne oblike financiranja pa so uporabna za vse slovenske regije, tako da ne bo več treba sprejemati tako imenovanih regionalnih zakonov za vsako ožje ali manjše območje posebej,« je menil Borut Sajovic (LDS).

»Ena od pomembnih rešitev v zakonu se nanaša na to, da bomo imeli tudi tako imenovani menedžment, ki se bo ukvarjal s pripravo projektov in spremljanjem razmer v posameznih regijah. To je najučinkovitejši ukrep, saj sam zaznaš težavo in iščeš rešitev s črpanjem evropskih sredstev,« je dejal Janko Veber (SD).