Državno sofinanciranje naložb v šole in vrtce

Ministrstvo za šolstvo bo do srede aprila zbiralo predloge za sofinanciranje naložb v vrtce in osnovne šole. Pred kratkim objavljen razpis predvideva, da bodo do leta 2013 razdelili 21,5 milijona evrov, od tega 7,5 milijona evrov za vrtce in 14 milijonov evrov za osnovne šole.

Objavljeno
09. marec 2011 21.22
Nevenka Žolnir, notranja politika
Nevenka Žolnir, notranja politika
Ljubljana – V primerjavi z razpisom izpred treh let, na katerem so razdelili 12 milijonov evrov, je znesek, ki je tokrat na voljo, večji, a še vedno veliko premajhen za vse potrebe, zlasti za predšolsko vzgojo. Rok za prijave projektov se izteče 14. aprila in kaže, da bo tokrat denar dobilo še manj občin, zato se ministrstvo za šolstvo zavzema za ponovno spremembo zakona o financiranju občin.

»Ta denar še zdaleč ni dovolj za dejanske potrebe. Pritisk na vrtce je vsako leto večji in nič ne kaže, da se bo zmanjšal. Občine so po zakonu odgovorne za zagotovitev dovolj mest v vrtcih, na drugi strani pa država določa visoke prostorske in druge standarde za to področje, ki jih ni sposobna finančno podpreti,« je dejala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar.

»To je zelo zelo malo denarja. Veliko s tem ne bo mogoče narediti, saj že manjši, trioddelčni vrtec stane več kot milijon evrov,« je omenila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Božena Bratuž. Po njenem mnenju bi morali strategijo vlaganj v vrtce vztrajno prilagajati dolgoročno usmerjenemu cilju postopnega doseganja predvidenih standardov. Opozorila je, da je veljavnost starih prostorskih normativov podaljšana le še za eno šolsko leto in vlaganja bi morala biti bolje načrtovana, da ne bomo spet »presenečeni«, ko bodo veljali zahtevnejši normativi.

Več denarja, 
a manj prejemnikov

Po naših informacijah je zanimanje za razpis za državno sofinanciranje projektov veliko, vendar bodo zaradi spremenjenega zakona o financiranju občin denar zdaj delili drugače. Na prejšnjem razpisu so ga dobile štiri občine za vrtce in 13 občin za šole. Obseg državnega deleža je po novih merilih odvisen od razmerja med povprečno razvitostjo občin v državi in občine vlagateljice. Na ministrstvu za šolstvo ugotavljajo, da predvidenega denarja ne bodo mogli razpršiti med toliko občin kot doslej, čeprav ga je zdaj na voljo nekoliko več.
»To ni pošteno. Nekaterim bomo sofinancirali skoraj celoten projekt, drugim pa nič. Na neustrezno spremembo člena 24.a zakona o financiranju občin iz leta 2008 že dolgo opozarjamo vladno službo za lokalno samoupravo, vendar nam ni uspelo ne pri prvi ministrici ne pri njenem nasledniku; morda nas bo upoštevala sedanja ministrica. Razpis smo objavili tudi zato, da bodo občine in vladna služba ugotovile, kako slaba rešitev je to,« je za Delo izjavil minister za šolstvo Igor Lukšič.

Za vrtce vse več 
evropskega denarja

Dobra novica pa je, da občine pri financiranju naložb v vrtce od lani niso odvisne le od svojega proračuna in morebitnega državnega deleža. Vladna služba za lokalno samoupravo je omogočila, da je bila v razvojne prednostne naloge regij, ki jih sofinancira evropski kohezijski sklad, vključena tudi socialna, ne le komunalna infrastruktura. Občine so se lahko prvič potegovale tudi za sofinanciranje gradnje ali sanacije vrtcev. Znaten znesek (nekateri tudi po milijon evrov in več) so lani namenili projektom iz 33 občin. Iz službe za lokalno samoupravo so še sporočili, da se s ministrstvom za šolstvo dogovarjajo za nov javni razpis, na katerem bodo za energetsko sanacijo vzgojno-izobraževalnih zavodov do leta 2013 razdelili predvidoma 16 milijonov evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Objavo razpisa napovedujejo za konec tega meseca.