Duplek bo kljub podarjenim parcelam plačal 120.000 evrov

»Za pas, ki gre po podarjenih parcelah, so nam priznali pet odstotkov služnosti, za preostalo pa polno zaračunali,« je razložil župan Mitja Horvat.

Objavljeno
29. september 2014 12.32
regent/kanalizacijsko omrezje
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor

Duplek - Za gradnjo kanalizacije na zemljiščih v lasti države bo občina Duplek, čeprav je del teh zemljišč prej podarila državi, morala plačati okrog 100.000 evrov služnosti. »Nismo najbolj zadovoljni, a kaj drugega nam več ne preostane,« pravi župan Mitja Horvat.

Občina Duplek je leta 2009 več zemljišč skupne površine prek 16.000 kvadratnih metrov brezplačno prenesla na državo, ki jih je potrebovala za naložbo v protipoplavni nasip. Ob sklenitvi pogodb je bila vrednost zemljišč ocenjena na 320.000 evrov. Ko so se v Dupleku kasneje lotili naložbe v gradnjo kanalizacijskega omrežja, deloma umeščenega na ista zemljišča, pa je Agencija RS za okolje (Arso) za poseg na njih od občine terjala plačilo služnosti, skupaj 120.000 evrov.

Zahtevali brezplačno soglasje

Ker so zemljišča podarili državi, so v Dupleku zahtevali soglasje Arsa za umestitev dela kanalizacijskega omrežja na območje protipoplavnega nasipa brez plačila. Ko so na ministrstvu za kmetijstvo in okolje sprožili postopek za spremembo pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS, je kazalo, da se bo to tudi zgodilo.

Prvotni predlog je predvideval, da se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države oziroma upravljanje ministrstva zaradi gradnje objektov komunalne infrastrukture nadomestilo za ustanovitev služnosti na teh zemljiščih ne obračuna. A je nato avgusta obveljala sprememba, da se v takih primerih določi služnost v višini pet odstotkov izračunanega nadomestila.

Osamljen primer

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje, pravilnika ni bilo mogoče spremeniti tako, da se nadomestilo za služnost občini ne bi obračunalo, je pa to bistveno nižje. Ob tem so pojasnili, da se je potreba po ustanovitvi služnosti na zemljišču, brezplačno prenesenem z občine v last RS, doslej pojavila le v Dupleku, kjer pa nad ravnanjem pristojnih državnih služb niso navdušeni.

»Za pas, ki gre po podarjenih parcelah, so nam priznali pet odstotkov služnosti, za preostali del, speljan po drugih zemljiščih, pa so nam polno zaračunali. Zato je na koncu kljub temu naneslo okrog 100.000 evrov,« je razložil župan Mitja Horvat.

Ker spor traja že toliko časa, občina pa potrebuje gradbeno dovoljenje, jim ni preostalo drugega, kot da podpišejo pogodbo o služnosti. »Upamo, da bo tudi z njihove strani hitro podpisana in da se bomo lahko z Arsom dogovorili vsaj za obročno odplačevanje, služnost pa dobili takoj, da lahko zaprosimo za gradbeno dovoljenje,« je dejal Horvat.