Durs obvešča zavezance o stanju terjatev in obveznosti

Davčna uprava bo zavezancem poslala 1.321.927 obvestil o knjigovodskem stanju. Na Dursu opozarjajo, da to ni račun, ampak le obvestilo, povzetek z dne 31. avgusta 2009.

Objavljeno
14. oktober 2009 09.11
Kot pojasnjujejo na Dursu, odkrivajo pri zavezancih za davek, ki opravljajo gostinsko dejavnost in večino svojih prihodkov ustvarijo v gotovini, vedno več nepravilnosti pri evidentiranju prihodkov
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana - Modra ovojnica z oznakami davčne službe ni vedno povezana z odmero davka: prav zdaj ta ustanova zavezancem po pošti pošilja obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti, ki nimajo nikakršne vloge pri obdavčitvi. V petek in ponedeljek je Pošta Slovenije prevzela skoraj 600.000 obvestil, vseh bo 1.321.927. Z njimi davčna uprava obvešča naslovnike, koliko so ji dolžni ali koliko preveč davka so ji plačali. Podatki v ovojnici niso sveži, sploh ne, saj so v obvestilo vključeni podatki do 31. avgusta 2009 - odtlej se je vaše razmerje z davčno upravo lahko povsem spremenilo!

 

Od 1.321.927 obvestil jih je 65.108 za pravne osebe ter 1.256.819 za posameznike in podjetnike, ki opravljajo dejavnost. Davčna uprava obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznostih do zavezancev pošilja že več let in sploh prvo leto so povzročila precej nejevolje pri naslovnikih, ker so obvestila, ki imajo res zgolj obveščevalno vlogo, praviloma razumeli kot poziv davčne uprave, naj ji »še nekaj plačajo«. Vsebina obvestil in pojasnila k njim so letos enaki kakor lani: ob osebnih podatkih o zavezancih, ki se začnejo z njegovo davčno številko, še naslov urada, ki pošilja obvestilo, šifra dajatve, ki ji je zavezan naslovnik (konto), in še opis dajatve z besedami (naziv konta), potem pa na desni dve možnosti v stolpcih, breme in dobro v evrih (stanje v evrih). »Pod oznako breme je vpisan znesek dajatev, ki jih zavezanec do 31. avgusta še ni plačal, pod oznako dobro pa preplačila dajatev, ki jih zavezancu do 31. avgusta še nismo vrnili,« pojasnjujejo v generalnem davčnem uradu. Drugače pa je na dopisu tudi legenda, ki bralcu pojasnjuje, kako razumeti obvestilo.


Več v sredini tiskani izdaji Dela.