Dursu prijaviti tudi v tujini registrirana plovila

Davčni zavezanci morajo do konca marca davčnemu uradu prijaviti vodna plovila, daljša od petih metrov. Tisti, ki so davek plačali že v tujini lahko zahtevajo povračilo tujega davka.

Objavljeno
26. februar 2007 19.01
Ljubljana - Davčni zavezanci morajo najpozneje do 31. marca pri davčnem uradu prijaviti vodna plovila, daljša od petih metrov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini, sporočajo z Davčne uprave RS (Durs). Zakon o davku na vodna plovila, ki je začel veljati 1. januarja letos, namreč predpisuje obveznost plačila davka tudi za ta plovila.

V kolikor so rezidenti Slovenije že plačali davek v državi, kjer imajo vodna plovila registrirana in s katero ima Slovenija sklenjeno veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, lahko zahtevajo povračilo tujega davka oziroma vložijo zahtevo za oprostitev plačila davka na podlagi določb posamezne konvencije, ki jo vložijo v državi, kjer je bil davek plačan.

Obdavčitev dohodkov od premoženja je v mednarodnih pogodbah urejena v samostojnem členu, ki določa, da ima država rezidentstva prejemnika dohodka izključno pravico do obdavčitve vseh drugih elementov premoženja, kamor sodijo tudi vodna plovila.

Takšno določbo vsebuje tudi slovensko-hrvaški sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter vse veljavne konvencije, ki jih je sklenila Slovenija, in tudi tiste, ki jih je sklenila SFRJ in jih je Slovenija prevzela v svoj pravni red na podlagi aktov o nasledstvu in urejajo tudi izogibanje dvojnega obdavčevanja premoženja.

Navedenega člena pa ni v konvencijah, ki urejajo samo izogibanje dvojnega obdavčevanja dohodka, ne pa tudi izogibanja dvojnega obdavčevanja premoženja (konvencije z Estonijo, Finsko, Francijo, Indijo, Irsko, Kitajsko, Malto, Nizozemsko, Republiko Korejo, Tajsko,Turčijo ter Veliko Britanijo in Severno Irsko), pojasnjujejo na Durs.