DZ naj upošteva priporočila varuhinje

Komisija za peticije zaradi proceduralnih zapletov ni sprejela predlogov, pripravljenih na podlagi priporočil varuhinje človekovih pravic. So pa sprejeli sklep, da naj DZ vsem priporoča upoštevanje vseh priporočil varuhinje v poročilu za leto 2008.

Objavljeno
08. oktober 2009 12.06
Ti. Kr./STA
Ti. Kr./STA
Ljubljana - Komisija za peticije zaradi proceduralnih zapletov ni sprejela predloga priporočil, pripravljenega na podlagi priporočil varuhinje človekovih pravic, ki bi jih obravnaval DZ. Namesto tega so sprejeli sklep Majde Potrata (SD), naj DZ vsem institucijam in funkcionarjem priporoča upoštevanje vseh priporočil varuhinje v poročilu za leto 2008.

Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti je namreč v skladu s poslovnikom pripravila predlog priporočil, o katerem bi odločal državni zbor, a jih člani komisije niso sprejeli. Zavrnili so tudi priporočila po vsakem poglavju posebej.

Zaplet je namreč nastal, ko je Majda Potrata izpostavila, da pripravljena priporočila ne zajemajo vseh priporočil varuhinje, a bi jih po njenem mnenju morala. Zato je predlagala sklep, naj DZ vsem institucijam in funkcionarjem priporoča upoštevanje vseh priporočil varuhinje v poročilu za leto 2008. Ta sklep so člani tudi sprejeli in bo DZ torej o njem razpravljal na oktobrski seji.

Predsednica komisije Eva Irgl je sicer pojasnila, da bi s posamičnimi priporočili vlado bistveno bolj obvezali, kot jo sedaj obvezujejo s sklepom, kot ga je predlagala Potrata. Ta je po mnenju Irglove ohlapen, zato se je sprva tudi zavzela, da bi o vseh priporočili glasovali posamezno.

Varuhinja je uvodoma poudarila, da so poskušali v letnem poročilu ugotovitve strniti v obliki priporočil institucijam, kar je po njenih besedah naletelo na pozitiven odziv. Nekatera priporočila, kot je pojasnila, zadevajo manjše nepravilnosti, druga pa zahtevajo sistemske spremembe.

Poleg poudarka na skrbi za ranljive skupine je varuhinja izpostavila še stanovanjsko politiko, ki je po njenih ocenah potrebna velikih sprememb, saj zadeva socialno področje. Sistemske kršitve pa varuhinja ugotavlja tudi pri varovanju okolja, zato poziva k upoštevanju priporočil.

Današnje seje se je med drugimi udeležila tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Izpostavila je področja, na katerih je ministrstvo uspelo odpraviti večje napake, ki jih je v prejšnjem poročilu varuhinja izpostavljala. Navedla je področje zaščite beguncev, zasebnega varovanja, zvišanje standarda Romov, problematiko izbrisanih ter izboljšanje položaja otrok na vseh področjih.

Najbolj vidne spremembe so bile po njenih besedah v zvezi z zakonom o mednarodni zaščiti. Velik krak so naredili pri razumevanju nasilja v družini in tudi na prenovi policijskih postaj, pravi ministrica.Veliko govora je bilo po njenih besedah glede nadzora v raznih zabaviščih, zato so začeli prenavljati področje zasebnega varovanja, napovedala pa je še novelo zakona, s katero bodo urejali status izbrisanih.

Podpredsednik vrhovnega sodišča Marko Šorli je izpostavil, da sodišče daje poročilu varuhinje velik pomen in so z njim seznanili vse sodnike. Izpostavil je tako ekscesne primere kot sistemske težave v sodstvu, zlasti sodne izostanke in hkrati opozoril, da je statistika, ki je v poročilu, sedaj že dopolnjena in se je v primerjavi s prejšnjim letom obseg nerešenih zadev zmanjšal.

Ugotavljajo namreč, da se trend zmanjševanja sodnih zaostankov nadaljuje, se pa povečuje število novih zadev, ki jih sodišče prejema v reševanje. A je zmanjševanje sodnih zaostankov vendarle še prepočasno, je prepričan Šorli.

Komisija DZ za peticije je danes vnovič obravnava poročilo varuhinje človekovih pravic za leto 2008, saj je bila seja 30. septembra pri tej točki dvakrat prekinjena. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je v poročilu izpostavila ranljive skupine - otroke, starejše, invalide in socialno problematiko s poudarkom na stanovanjski politiki.

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je poročilo varuhinje začela obravnavati že na seji 30. septembra, a je predsednica komisije Eva Irgl sejo sprva preložila zaradi poslovniških določil državnega zbora, saj sta v istem času potekala seji še dveh delovnih teles. V nadaljevanju je sejo vnovič prekinila zaradi nesklepčnosti in nadalje v odsotnosti varuhinje človekovih pravic.