Ekosistemi ostali brez okoljskega dovoljenja

Direktor Gregor Kovačič napovedal tožbo na upravnem sodišču, odpadki na pogorišču še kar razpadajo. 

 

Objavljeno
20. februar 2018 17.44
Ekosistemi
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo podjetja Ekosistemi zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). S tem je odločba Agencije RS za okolje o odvzemu OVD podjetju postala dokončna in izvršljiva.

Agencija RS za okolje je podjetju 27. oktobra odvzela OVD na podlagi neizvršene pravnomočne inšpekcijske odločbe z dne 18. julija, to je dva dni pred požarom, ki je uničil objekte, opremo in stroje obrata za predelavo odpadkov v trdna in lesna goriva v Zalogu pri Straži. Podjetje se je na inšpekcijsko odločbo pritožilo, ministrstvo pa je zdaj njegovo pritožbo zavrnilo. Odvzem OVD je začel veljati petega februarja.

Arso je Ekosisteme že izbrisal iz evidence obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, a podjetje lahko pred dokončno izgubo OVD za to dejavnost na tej lokaciji iz rokava potegne še enega asa, zoper odločbo o odvzemu OVD lahko vloži tožbo na upravno sodišče. Direktor Gregor Kovačič je povedal, da jo pooblaščena odvetniška družba že pripravlja.

Počasneje podjetje izvaja sanacijo pogorišča, na katerem je še vedno približno pet tisoč kubičnih metrov odpadkov. Edina možnost njihove odstranitve je izvoz na so/sežig v tujino, saj so zmogljivosti slovenskih sežigalnic odpadkov zasedene. Pri tem pa se zatika. Ker imajo odpadki prenizko kalorično vrednost za sežig, bi jim moralo podjetje – tako so predlagali strokovnjaki z mariborske strojne fakultete – predhodno obdelati. Vanje bi moralo domešati sveže odpadke, česar pa ne more storiti brez veljavnega OVD ali pridobitve novega, pravi Kovačič.

Kot je razbrati iz izjave, ki nam jo je poslal, se na ministrstvu za okolje s predlagano rešitvijo ne strinjajo. Predlagajo drugo možnost, ki pa izvedbo sanacije po njegovih besedah pomika v negotovo prihodnost.

Kriminalistična preiskava vzroka požara še poteka. Prav tako še ni uvedena sodna preiskava v primeru kazenskih ovadb zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter obremenjevanje in uničevanje okolja, ki so jih zoper odgovorno osebo podjetja na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu vložili novomeški kriminalisti.