Elena Pečarič: Vlada krši pravice invalidskih organizacij

Elena Pečarič je na generalni sekretariat vlade vložila pritožbo zaradi kršitve pravic v postopku priprave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija.

Objavljeno
02. februar 2007 09.25
Ljubljana - Predsednica Društva za teorijo in kulturo hendikepa (YHD) Elena Pečarič je v ponedeljek na generalni sekretariat vlade vložila pritožbo zaradi kršitve pravic v postopku priprave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija. Pečaričeva meni, da vlada v postopku posvetovanja o omenjenem zakonu ni spoštovala ustaljene prakse in se o njem ni posvetovala s predstavniki civilne družbe, je v pritožbi zapisala Pečaričeva.

Pritožba Pečaričeve

Pečaričeva, med drugim članica Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), je v pritožbi zapisala, da so invalidske organizacije na vlado in njene službe naslovili številne dopise, v katerih jo opozarjajo, da lahko le sistemski zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija uredi skrhane odnose in delovanje FIHO, invalidskih organizacij ter neodvisno delovanje vladnih predstavnikov v Svetu FIHO.

Nadalje je zapisala, da so v postopku priprave zakonskega osnutka sodelovale tiste organizacije in osebe, ki so največji prejemniki sredstev in ki v dosedanji praksi v celoti ali pretežno obvladujejo delovanje FIHO. Medtem ko v vladnem gradivu o postopku priprave zakona niso navedeni pomisleki YHD, prav tako pa niso upoštevali in odgovorili na pripombe Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (NSIOS), je zapisala Pečaričeva. Predsednica YHD meni, da je predlagatelj zakona navedena dejstva zamolčal, ker se do njih ni opredelil in jih ni upošteval.

"Zato je navedba o posvetu z organizacijami civilne družbe neresnična in celo primer zavestnega zavajanja. Očitno je vsebina predlogov, ki se ne skladajo s končnim izdelkom delovne skupine tako moteča, da jo je bilo potrebno v celoti zamolčati," je v pritožbi še zapisala Pečaričeva. Zato meni, da je v omenjenem primeru prišlo do neposredne diskriminacije YHD in NSIOS na podlagi njunih političnih prepričanj, ki nasprotujejo političnim stališčem podpornikov obstoječega stanja.

Sporno zmanjšanje števila članov sveta

Predlog za spremembo omenjenega zakona se sicer nanaša na drugi odstavek 10. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija, ki opredeljuje razmerje članov Sveta FIHO. Sedanji Svet ima 27 članov, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona pa število članov Sveta FIHO zmanjšuje na osem, od katerih jih polovico imenuje vlada oziroma ministrstva, polovico pa NSIOS in humanitarne organizacije.

Takšna sestava Sveta FIHO po mnenju Pečaričeve povzroča "kolizijo interesov glede pokrivanja različnih nezdružljivih funkcij znotraj FIHO in v posameznih invalidskih organizacijah - predstavniki posameznih invalidskih organizacij, ki so člani sveta, so tudi vodilni funkcionarji organizacij in primarno favorizirajo svoje interese pred interesi članov društev, ki jih zastopajo". To dejstvo pa se po prepričanju Pečaričeve kaže v fiktivnih socialnih programih ter v naložbah, ki nimajo posebnega pomena za bolj neodvisno življenje posameznikov ali za njihovo resnično enakopravnost.