Enotno proti sprejetju državnega prostorskega načrta

Občinski svet Postojne je brez glasu proti danes izglasoval negativno mnenje k državnemu prostorskemu planu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (DPN OSVAD), ki je v skladu z občinskim referendumom iz leta 2000. Takrat je 69,64 odstotka Postojnčanov glasovalo za ukinitev vojaškega vadišča.

Objavljeno
01. februar 2011 22.09
Mednarodna vojaška vaja Zvita podlasica na Počku pri Postojni se je začela 3. maja, končala pa se bo v soboto, 28. maja
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Postojna - Občinski svet Postojne od pripravljalcev DPN zahteva, da nemudoma prenehajo s pripravo DPN, nato pa v sodelovanju z lokalno skupnostjo poiščejo rešitev, ki bo skladna z referendumsko voljo volivcev. Do ukinitve vadišča pričakujejo pravično finančno odmeno prebivalstvu in lokalni skupnosti, pa tudi to, da se bo to področje uredilo na sistemski način. Preverili bodo tudi možnost ustavne presoje zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki je bil sprejet lani jeseni, že med pripravo DPN, in ki omejuje vlogo lokalne skupnosti v teh postopkih. Občine v postopku DPN za vojaško vadišče namreč lahko oblikujejo le mnenje, niti soglasja ne. V primeru, da bo uredba sprejeta, in v to sinoči nihče ni dvomil, pa bo občina Postojna sprožila ustrezne postopke za njeno razveljavitev.

Ignoranca in aroganca države

Ena od možnosti za spodbijanje uredbe bi lahko bila uporaba Aarhuške konvencije, po kateri bi moral pripravljalec DPN upoštevati legitimno voljo občanov. Postojnčani pa nameravajo uredbo izpodbijati tudi v skladu z zakonom o varstvu okolja, ki v 40. členu govori o celoviti presoji vplivov na okolje. Na včerajšnji seji so največkrat izpostavili prav ignoranco in aroganco oziroma dvoličnost ministrstva za okolje in prostor in Mors, ki dopuščata, da za različne uporabnike prostora veljajo različna pravila igre. Eno takih je, da vojski ni treba opraviti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Kajti če bi ga, so ocenili občinski svetniki, bi ta gotovo pokazala, da vojska na kraškem območju nima kaj početi.

Direktor postojnskega 
muzeja se bo pritoži

Občina Postojna je danes razrešila in kazensko ovadila direktorja Notranjskega muzeja Dejana Vončino, ker da je zlorabil uradni položaj in občino oškodoval za najmanj 90.000 evrov. Direktor Notranjskega muzeja Dejan Vončina ovadbo komentira: »Kazenska ovadba se mi zdi populističen poskus, kako me diskreditirati. Ideja o prodaji lovske pristave Windischgraetzov je bila moja in vse moje delovanje v zvezi z njo, je bilo povezano s sklepi sveta Notranjskega muzeja. Sam ne vem, da bi se pojavil kak resen ponudnik. V času, ko še ni bilo krize, so se za pristavo zanimali številni podjetniki in špekulanti. Toda pristava leži na ekološko občutljivem območju sredi Javornikov, pripada ji le malo okoliškega zemljišča, zato resnega ponudnika, še posebej, ko so slišali za ceno, ni bilo. Sklep o izbrisu Notranjskega muzeja iz sodnega registra ni pravnomočen zaradi moje pravočasne pritožbe. Menim pa, da je kršena delovnopravna zakonodaja tudi v primeru drugih zaposlenih. Sam se bom pritožil in uporabil vsa pravna sredstva, ki so mi na voljo.«

O nezdružljivosti muzeja 
in turistične agencije

Na izjave postojnskega podžupana Zvonka Černača o metanju polen pod noge s strani ministrice Majde Širca pa se je včeraj odzvalo tudi ministrstvo za kulturo. »Govorjenje o političnih odločitvah in političnih pritiskih ministrice je zlonamerno. Ministrica je, tako kot stroka, opozorila na nezdružljivost Notranjskega muzeja in Znanja Postojna, ki mu, kot smo seznanjeni, zdaj priključujejo še turistično agencijo. Naša prioriteta je, da se javnim zavodom s področja premične dediščine zagotavlja vse potrebno za izvajanje javne službe tako s strani občine kot s strani ministrstva za kulturo. Zato je ministrstvo občino opozorilo na vse posledice, ki jih taka združitev prinaša, predvsem v strokovnem delu, ki ga opravlja muzej,« odgovarjajo z ministrstva.