Erjavec v bran z dokumenti

Iz poslovne dokumentacije je razvidno, da je dobavitelj oklepnikov od MORS zahteval varovanje pogodbenih podatkov, ki jih je opredelil kot poslovno skrivnost. Objavljamo faksimile dokumentacije.

Objavljeno
19. januar 2007 19.41
Minister za obrambo Karl Erjavec
Ljubljana - Obrambni minister Karl Erjavec je v četrtek, po seji odbora DZ za obrambo zagotovil, da je v zvezi z nakupom oklepnikov držal obljubo, hkrati pa je kot netočne zavrnil tudi navedbe časnika Dnevnik, da naj bi bilo nabavljenih 25 vozil s samo osnovno konfiguracijo in da jih bo potrebno še dodatno opremiti. "Kupili smo 135 vozil za 61,9 milijarde tolarjev in sicer z vso konfiguracijo, se pravi z oborožitvenimi sistemi in tudi omenjenih 25 vozil ima osnovno konfiguracijo," je dejal Erjavec.

"Jaz sem držal obljubo, kot veste, je v splošnem dolgoročnem programu napisano 'nakup 135 vozil' in 135 vozil smo tudi nabavili." Med njimi je tudi 25 vozil "z osnovno konfiguracijo, in sicer za potrebe inženirstva in izvidništva, tako da tisto, kar je zapisano v časniku, ni točno," je zagotovil Erjavec. Na novinarsko vprašanje, kakšna je osnovna konfiguracija omenjenih vozil, pa minister ni želel odgovoriti, saj je "odvisno od tega, kaj lahko razkrijemo z dovoljenjem Patrie ali Rotisa".

Minister je zavrnil tudi špekulacije, da naj bi uvrstitev določenih podatkov med poslovno skrivnost nakupa zahtevalo tudi ministrstvo za obrambo. "Patria in Rotis sta zahtevala, da zavarujemo podatke, ki jih sami štejejo kot poslovno skrivnost. Naj povem, da so v začetku zahtevali, da bi bila poslovna skrivnost pogodba v celoti, s čemer se jaz nisem strinjal ... to imamo tudi dokumentirano in lahko dokažemo, " je še dejal Erjavec.

Z dokumenti proti špekulacijam

Uspelo nam je pridobiti dokumentacijo, ki nazorno prikazuje, katere podatke, ki so sicer označeni za poslovno skrivnost, je finsko podjetje Patria na vztrajanje slovenskega obrambnega ministrstva, ki se je sklicevalo na zahteve odbora državnega zbora, dovolilo razkriti na javnosti odprtem delu zasedanja odbora za obrambo, in katere zgolj na delu seje, ki je bil za javnost zaprt.

Iz dokumentov je razvidno, da je pogodbeni partner v projektu nabave oklepnikov 8x8, slovensko podjetje Rotis d.o.o. in njegov glavni podizvajalec in proizvajalec kolesnih vozil finsko podjetje Patria Vehicles Oy formalno zahteval varovanje pogodbenih podatkov, ki jih je opredelil kot poslovno skrivnost (dokument iz dne 22. 12. 2006 - Sklep o določitvi vsebine, ki šteje za poslovno skrivnost 1/1).

Na zahtevo MORS je bil isti dan sklican sestanek na katerem je bilo s strani ministrstva ocenjeno, da je varovanje poslovne skrivnosti, kot izhaja iz omenjenega sklepa podjetja, preobsežno. Pogodbeni pastner stališč ni spremenil, temveč je z obrazložitvijo sklepa (dokument z dne 5. 1. 2007 - Obrazložitev sklepa o določitvi poslovne skrivnosti) le argumentiral svoje odločitve.

Dne 5. 1. 2007 je MORS predlagalo, da se z določenih delov pogodbe oznaka poslovne skrivnosti umakne in jih objavi javno, ali pa, da se dovoli njihovo objavo na zaprtem delu seje Odbora DZ RS za obrambo. Ta predlog je bil s strani MORS 8. 1. 2007 dopolnjen.

Finsko podjetje Patria je z uradnim dopisom (9. 1. 2007 - Odgovor podjetja Rotis) umaknilo oznako poslovne skrivnosti iz določenega dela pogodbe in dovolila javno objavo. Ravno tako je dovolila objavo poslovnih skrivnosti na zaprtem delu seje Odbora DZ RS za obrambo, kar je bilo 11. januarja tudi storjeno.

Po mnenju MORS omenjeni dokumenti nedvoumno dokazujejo, da so navedbe ministra za obrambo Karla Erjavca resnične in kredibilne.

Izdelovalec oklepnikov ukazoval ministru Erjavcu?

Kot izhaja iz dokumentacije, je Patria dovolila, da se v javnosti odprtem delu seje razkrijejo podatki o številu oklepnikov in njihovi opremljenosti, podatki o obsegu sodelovanja slovenskega gospodarstva pri tako imenovanih protidobavah, skupni dogovor, da bodo oklepnike izdelovali v Sloveniji, podatke o številu novih delovnih mest, ki bodo nastala kot posledica te proizvodnje, in podatke o obveznostih, zavarovanjih in bančnih garancijah.

Iz dokumentacije pa izhaja tudi, katere podatke je Patria dovolila razkriti zgolj članom parlamentarnega odbora za obrambo, torej na zaprtem delu seje, kar je bilo po zagotovilih ministra Erjavca 11. januarja tudi storjeno. In sicer: natančno število oklepnikov s podatki o njihovi oborožitvi in opremi za vsak oklepnik posebej, dinamiko dobave oklepnikov po letih, informacijo, da so vse bančne garancije na premoženje, ki ga ima slovensko ministrstvo za obrambo na prvi poziv brezpogojne in da jih je morala predložiti prvorazredna banka, rok za izpolnitev obveznosti za vzpostavitev proizvodnje oklepnikov v Sloveniji, datum izpolnitve obveznosti in datum izteka za izpolnitev obveznosti o sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektu.

V dokumentaciji je Patria še zapisala, da ne dovoljuje razkritja sankcij, ki so sicer vsebovane v pogodbi, a brez vsakršnih podrobnosti. Opozarjajo tudi, da dovoljujejo razkritje samo v tej dokumentaciji natančno opredeljenih podatkov in nobenih drugih, ki so sicer označeni kot poslovna skrivnost. Prav tako Patria zagotavlja, da javno ne namerava komentirati ne cene ne katerih koli drugih podrobnosti iz pogodbe, ne glede na to, ali jih bo slovensko ministrstvo za obrambo razkrilo ali ne.