Evropa zna bolj ceniti naše znanje kot mi

Ob dnevu dostojnega dela ugotavljamo, da smo bazen kvalitetne delovne sile za druge, sami pa ne spoštujemo dovolj ne dela ne ljudi.

Objavljeno
07. oktober 2020 06.00
Posodobljeno
07. oktober 2020 06.00
Proizvodnja v podjetju Marles; poklicev za preprosta dela je vse manj. Foto: Jure Eržen/Delo
Ljubljana – V Sloveniji spoštovanje človeka, njegove osebnosti, položaja v podjetju ali zavodu in tudi spoštovanje njegovega dela ne glede na pomembnost in stopnico v hierarhiji še precej šepa, ob 7. oktobru, svetovnem dnevu dostojnega dela, ugotavlja predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič.

Eden od mednarodno primerljivih kazalnikov položaja na trgu dela je stopnja delovne aktivnosti, ki je pri nas 55-odstotna, kar je po podatkih Statističnega urada (Surs) poldrugi odstotek več od povprečja 28 držav EU. Surs je izmeril tudi delovno aktivnost domačih statističnih regij: najnižja, 51,4-odstotna, je na Primorskem in Notranjskem, najvišja, 58-odstotna, v JV Sloveniji.


Lani boljša varnost zaposlenih


image
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS. Foto: Blaž Samec/Delo
»Dejavnosti se iz klasičnih industrijskih selijo v storitvene, tudi klasična proizvodnja postaja bolj robotizirana in digitalizirana, kar višje postavlja zahteve na delovnem mestu. Bolj iskani postajajo tehnični poklici višje stopnje izobrazbe, odmirajo pa nizkokvalificirana delovna mesta. Korona je to, mimogrede, pospešila. Smer industrializacije nove dobe je smer proizvodnje z višjo dodano vrednostjo in tudi možnostmi za višje plače.«
Lidija Jerkič, ZSSS


Po Jerkičevi je za človeka poleg dodatnega izobraževanja in napredovanja ter dostojnega plačila pomembna tudi varnost zaposlitve. Razveseljiv je podatek Sursa, da se je varnost zaposlitve pri nas lani povečala, saj je bilo v primerjavi z 2018 zaposlenih za nedoločen čas za pet odstotkov več, za določen čas pa za 14 odstotkov manj. Kar 56.000 delovno aktivnih pri nas pa je bilo lani še vedno prekarcev, od teh skoraj polovica študentov, ki so delali prek študentskega servisa, skoraj četrtina prek agencij, dobra petina je bilo samozaposlenih ali so pretežno delali za eno stranko, sedem odstotkov ljudi pa je ne po lastni želji imelo zaposlitev s krajšim delovnim časom.

image
Branko Sevčnikar, predsednik sindikata dejavnosti energetike pri ZSSS. Foto: Roman Šipić/Delo
»Deficitarnost posameznih profilov v večini proizvodnih dejavnostih kot tudi v zdravstvu je posledica odprtega trga delovne sile v EU, kjer znajo kadre pritegniti, k nam pa prihajajo predvsem kadri, ki jih moramo še priučiti za te poklice. Bojim se, da Slovenija vse bolj postaja bazen kvalitetne delovne sile, ki jo znajo koristno uporabiti v EU, medtem ko je delovnih mest z veliko dodano vrednostjo v Sloveniji vse manj. To je predvsem posledica nepremišljene razprodaje državnega premoženja.«
Branko Sevčnikar, SDE


Kot pravi Branko Sevčnikar, predsednik sindikata dejavnosti energetike pri ZSSS, jim je v kolektivni pogodbi elektrogospodarstva »kljub željam delodajalske strani uspelo, da poglavje o prekarnem delu sploh ne obstaja«. »Prekarna oblika dela in opravljanje posameznih del prek espejev je pogubno za delavski razred in na dolgi rok tudi za tiste, ki ga opravljajo. Mladi so predvsem premalo osveščeni o nevarnostih takšnih oblik dela, kar je napaka šolskega sistema,« meni Sevčnikar.

image
Predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc. Foto: Alešš Černivec/Delo
»Mladi so najbolj izobražena generacija, ki dajejo prednost bolj dostojnim oblikam dela prav zato, ker so se toliko let učili in verjeli, da se jim, če bodo v šoli pridni, obeta boljša prihodnost. A kljub temu, da so najbolj izobraženi, so mladi po drugi strani pripravljeni pristati na marsikaj. Trg dela in delodajalci to izkoriščajo, kar je nevarno. Žal se je fleksibilnost mladih prevesila v odprto polje izkoriščanja.«
Tea Jarc, Mladi plus


Tea Jarc iz sindikata Mladi plus pritrjuje: »Mladi so najbolj izobražena generacija, ki dajejo prednost bolj dostojnim oblikam dela prav zato, ker so se toliko let učili in verjeli, da se jim, če bodo v šoli pridni, obeta boljša prihodnost.« A kljub temu, da so najbolj izobraženi, so mladi po drugi strani pripravljeni pristati na marsikaj, dodaja: »Trg dela in delodajalci to izkoriščajo, kar je nevarno. Žal se je fleksibilnost mladih prevesila v odprto polje izkoriščanja.«
 

Pohvalno »prestrukturiranje« poklicev


Podatki Sursa kažejo, da je približno 38 odstotkov zaposlenih Slovencev lani delo opravljalo zvečer, skoraj petina tudi ponoči, opolnoči do 8. ure zjutraj, ob sobotah jih je delala dobra polovica, ob nedeljah pa skoraj vsak tretji. Največ delovno aktivnih pri nas spada v poklicno skupino strokovnjaki, pred neindustrijskimi poklici, storitvene dejavnosti so v zlati sredini, sledijo jim uradniki, kmetovalci, ribiči, najmanj pa je poklicev za preprosta dela in vojaških poklicev. »Struktura kaže spremembe, ki se v družbi dogajajo in niso nič drugačne, kot jih sicer pozna Evropa; Slovenija celo nekoliko zaostaja,« o »prestrukturiranju« poklicnih skupin meni Jerkičeva.