Farmacevtske družbe plačujejo potovanja lekarnarjev

Draga potovanja in izobraževanja lekarnarjev in zdravnikov so zopet zbudila sum korupcije pri Kosovi komisiji. Lekarnarji in zdravniki v zameno za potovanja predpisujejo dražja zdravila.

Objavljeno
17. januar 2007 10.52
Drago Kos
Ljubljana - Draga potovanja na strokovna izobraževanja po daljnih celinah, strokovni obiski in podobno so v zadnjem času zbudila sum korupcije pri komisiji, ki jo vodi Drago Kos, poroča časnik Finance.

Na podobne nepravilnosti v zdravstvu in farmaciji opozarja tudi prvi mož Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Borut Miklavčič. Zavod je proti lekarnam neuspešno podal že kar nekaj ovadb medtem, ko farmacevtske družbe zdravnike in lekarnarje še naprej vabijo na draga potovanja. V zameno za plačilo potovanj jih prepričujejo ali prepričajo naj predpisujejo in prodajajo njihova dražja zdravila. Razliko plačajo plačajo kupci zdravil za lekarniškim pultom ali pa zdravstvene zavarovalnice.

Trenutno sta v ospredju dva domnevno sumljiva farmacevtska primera, z enim se ukvarja celjska policija, z drugim pa Kosova komisija.

Celjski policisti preiskujejo posle Lekarne Žalec, ki jih vodi Lidija Pavlovič. Njen mož Viljem Pavlovič naj bi za podjetje Grafiti pred štirimi leti izdelal študijo za okoli 3,2 milijona tolarjev, ki so jo nato Grafiti za 4,9 milijona tolarjev prodali Lekarnam Celje.

Kosova komisija pa se ukvarja s preiskovanjem neke druge lekarne s celjskega področja pri kateri jih je zmotila njihova pot na kongres v Brazilijo, ki je po besedah Kosa potekal po posebnem aranžmaju. Mnenje komisije se nanaša na na mnenje komisije številka 16, ta pa določa, da je lahko sprejemanje vabil na podlagi katerih poslovni partnerji naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, tem poravnajo stroške udeležbe na predstavitvah izdelkov ali opreme, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila, pomeni koruptivno dejanje.