Fekalne odplake v rekah niso dovolj za alarm

V Kranjski Gori ob turističnih konicah in ob obilnejših padavinah fekalije še tečejo v Savo in Pišnico.

Objavljeno
14. januar 2014 21.17
brez naslova
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Kranjska Gora – Ob turističnih konicah, ko je Kranjska Gora najbolj zasedena, in ob obilnejših padavinah fekalije iz kanalizacijskega sistema še vedno iztekajo v Savo ali Pišnico. To se dogaja kljub temu, da so v občini pred 13 leti zgradili nov kanalizacijski sistem in čistilno napravo na Tabrah. Medobčinski inšpektorat proti kršiteljem vodi 65 inšpekcijskih postopkov.

Zaradi finančne zahtevnosti gradnje kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora od leta 1998 naprej in nasprotovanja krajanov, ki so se takrat bali višjih cen storitev, so pri gradnji skupaj 74 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja uporabili tudi del starega, je povedal direktor občinske uprave Rajko Puš. Vanj so speljali skoraj vse meteorne vode v Kranjski Gori in komunalne odpadne vode (fekalne) večjih porabnikov v kraju, iztoki pa so bili štirje (trije v Pišnico in en na sotočju Pišnice in Save).

Puš: Težavo poznamo, za odpravo nimamo denarja

Del prebivalcev Kranjske Gore se ni hotel priključiti na novo fekalno kanalizacijo, občina pa je šele leta 2011 v občinskem odloku opredelila inšpekcijski postopek in kaznovalno politiko za kršitelje. Na fekalni kanalizacijski sistem so priključeni vsi večstanovanjski objekti v Čičarah, izpustov v površinske vode na sotočju Pišnice in Save ni več, zaprt in opuščen je tudi izpust pri leseni brvi čez Pišnico ob golf igrišču, zagotavlja Puš. Pričakuje, da bodo inšpekcijske službe letos postopke končale tako, da v meteorni kanal ne bo več fekalnih izpustov iz stanovanjskih objektov, kritični izpust pa bo urejen.

»Problem četrte kritične točke ob Vršiški cesti je aktualen in ga ne skrivamo,« pravi Puš. Fekalne odplake iz Jasne tečejo po cevi, ki se vzhodno od igralnice Korona zoža, tako da nastane ozko grlo, kar se ob nalivih opazi po izpustih fekalij v Pišnico. Občina za zdaj nima 400.000 evrov, kolikor bi jo stal 1700 metrov dolg fekalni vod, saj po Puševih besedah že gradijo kanalizacijo v Gozdu Martuljku na Jezercih in Gobeli ter v Logu v Kranjski Gori. Dodaten problem nastane ob turističnih konicah, »ko se del odpadnih voda žal odvaja tudi v površinske vode. V nasprotnem primeru bi imeli uporabniki na določenih vejah poplavljene svoje objekte«, občasni iztok neprečiščenih fekalij v reki opravičuje Puš.

Občino opozoril, spremenilo se ni nič

Matej Oblak, ribič Ribiške družine Jesenice, je povedal, da sam pozna tri mesta, kjer fekalije tečejo v Pišnico oziroma v Savo. Na občini je že pred letom opozarjal na neurejeno stanje in nevzdržne razmere, ki si jih turistični kraj, kot je Kranjska gora, ne more privoščiti. »Po enem letu se še vedno ni nič spremenilo.« Razmere ocenjuje kot ekološki in gospodarski kriminal: »Ljudje redno plačujejo položnice za čiščenje odpadnih voda, celovite storitve pa ne dobijo«. V okoljski organizaciji Alpe Adria Green s konkretnim problemom niso seznanjeni, je dejal Vojko Bernard in napoveduje, da si bodo kritična mesta še ogledali. Opozarja, da se stanje na področju opremljenosti s kanalizacijo poslabšuje, ker se premalo investira v infrastrukturo.

Vodijo 65 inšpekcijskih postopkov

Gregor Jarkovič, inšpektor medobčinskega inšpektorata, pravi, da je dobro seznanjen s težavami. Po njegovem je zakonodaja dopuščala gradnjo kanalizacije s črpališči in prelivi, zaradi česar se fekalije izlivajo v površinske vode. Omrežje ima uporabno dovoljenje, je povedal inšpektor in dodal, da se zdaj osredotočajo predvsem na postopke za ureditev ustreznih priklopov objektov na kanalizacijsko omrežje. V občini skupaj vodijo 65 inšpekcijskih postopkov (tudi za večstanovanjski objekt v Logu v Kranjski Gori), večina pa je v postopku priključevanja na omrežje. Ovire za priklop, na katere naleti kot inšpektor v teh postopkih, se najpogosteje kažejo v osebnih socialnih stiskah lastnikov objektov, postopke ovirajo tudi odsotnost lastnikov (so tujci) ali pa zemljiški spori.