Fištravec si želi partnerstva za razvoj Maribora

Mariborski župan upa na resno obravnavo in olajšanje dela v organih mestne občine in v mestnem svetu.

Objavljeno
23. december 2015 12.17
regent fištravec
Samo Petančič
Samo Petančič

Maribor − Mariborski župan Andrej Fištravec je danes predstavil dokument, imenovan Partnerstvo za razvoj Maribora: Rad imam Maribor, ki vsebuje več kot 50 projektov za izboljšanje življenjskih pogojev in standarda v mestu. Ti naj bi služili tudi kot osnova za doseganje soglasja med trenutno močno razdvojenimi političnimi silami v mestu.

»Osnovna ideja je bila ta, da bi tako politične kot nevladne, nepolitične partnerje pozvali k sodelovanju, da bi našli tiste točke, ki nas povezujejo, ne pa da bi se vedno znova ukvarjali s točkami, ki nas razdvajajo, pri čemer potem kratko potegnejo mesto ter meščani in meščanke,« je na današnji novinarski konferenci povedal Fištravec.

Povezovalni dokument

Izhodišče za izdelavo dokumenta je bila koalicijska pogodba, ki jo je Lista župana Andreja Fištravca na začetku tega leta sklenila z Desusom, Gasilci Maribora, NSi in Stranko mladih − Zeleni Evrope. Podprla ga je občinska uprava, prihodnji teden ga bodo predstavili opoziciji v mestnem svetu, po praznikih še univerzi in obema gospodarskima združenjema, k sodelovanju pa je vabljena tudi širša javnost.

»Upam, da bo dokument naletel na resno obravnavo,« je dejal Fištravec. »Od odziva je odvisno, kakšna bo metoda dela naprej. Želimo si imeti neki povezovalen dokument, ki bi nam tudi olajšal delo v organih mestne občine in mestnem svetu,« je še povedal župan, ki ima po izstopu štirih članov iz njegove svetniške skupine velike težave z doseganjem zadostne podpore svojim predlogom v mestnem svetu. Zaradi različnih pogledov mestnih svetnikov je bila že nekajkrat onemogočena sploh izvedba sej mestnega sveta.

Med več kot 50 izpostavljenimi projekti so od že dlje časa načrtovanih investicijskih projektov, kot so na primer reševanje prostorske problematike Mariborske knjižnice, ureditev nabrežja Drave, dokončanje obnove stadiona Ljudski vrt, gradnja Vrtca Pekre in gradnja manjkajoče kanalizacije, do »mehkejših« vsebin, kot so sprejetje strategije za krožno gospodarstvo, subvencije za nove zaposlitve in širitev participatornega proračuna na več mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Projekti niso časovno ali finančno opredeljeni

Izpostavljeni so med drugim še revitalizacija letališča, nadgradnja centrov za starostnike, ustanovitev nacionalnega centra za start-up podjetja, spremembe ustanovitvenih aktov vseh javnih podjetij za bolj optimalno delovanje, ustanovitev pisarne za privabljanje tujih investitorjev in postavitev obrata za trajnostno predelavo odpadkov.

»Prav je, da se v mestu doseže soglasje, da imamo pred seboj skupne cilje,« je poudaril vodja svetniške skupine Liste župana Andreja Fištravca Saša Pelko. Po besedah podžupana Zdravka Luketiča (NSi) se lahko dokument v prihodnje še dopolnjuje in bo med drugim olajšal prihodnje razprave o proračunu.

Projekti sicer niso časovno ali finančno opredeljeni. Bolj ali manj so samo našteti z navedenim trenutnim stanjem projekta, odgovornim uradom in možnimi finančnimi viri, pri čemer se kot možnosti omenjajo občinski proračun, evropska sredstva, javno-zasebno partnerstvo, zasebni viri, državni proračun, sponzorstva in donacije ali javna podjetja.

»Dokument, ki smo ga danes predstavili, je podlaga, na kateri bomo gradili skupne projekte. Ti se bodo oblikovali tekom diskusije in skozi dialog, ki ga bomo vodili z nekoalicijskimi strankami, gospodarstvom in preostalimi deležniki na specifičnih, strokovnih področjih ter oblikovali seznam projektov, ki bodo dosegli največje možno soglasje,« so poudarili na občini.