Franco Juri - novi direktor Pomorskega muzeja Piran

Juri se zaveda težke naloge, da bo pomorski muzej moral dobiti status nacionalnega zavoda

Objavljeno
20. februar 2013 20.31
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Piran - Franco Juri, bivši poslanec Zares, bo prvega marca nastopil funkcijo novega direktorja Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Tako so s 15 glasovi za in 6 proti odločili piranski svetniki po temeljiti in burni razpravi. Jeseni svetniki na to funkcijo niso podprli nekdanje kulturne ministrice Andreje Rihter, zato so ponovili razpis

Čeprav je bil od komisije za volitve in imenovanja predlagani kandidat povabljen na sejo občinskega sveta, so nekateri celo oporekali, da bi mu dali besedo in mu očitali politično angažiranost in strokovno neustreznost. Juri je odgovoril, da ni politik, temveč že šest mesecev brezposeln. Glede strokovne usposobljenosti pa, da je po izobrazbi geograf in italijanist, torej ne tako daleč od stroke. "Ko bom prvega marca nastopil za petletni mandat, bom najprej opravil razgovor z zaposlenimi. Vzpostavili bomo delovanje na rednih kolegijih. Zavedam se, da bo financiranje piranskega muzeja država skušala povsem prepustiti ustanoviteljici (občini Piran). Če se bo to zgodilo, bo veliko vprašanje, ali bo muzej lahko preživel. Potrebno bo angažirati vse sile, da bi dobili status državnega muzeja nacionalenga pomena. Muzejev, ki bi na ta način potrjevali pomorsko naravnanost naroda, nimamo. Nadaljeval bom dobro zastavljeno mednarodno povezanost muzeja in črpanje evropskih sredstev, kar je bila ena od odlik prejšnjega vodstva," je dejal Franco Juri. Na vprašanje, kako gleda na to, da sta v kratkem času dva Jurija, sorodnika, prevzela vodenje obeh muzejev v slovenski Istri (Luka Juri je direktor Pokarjinskega muzeja Koper), je Franco Juri odgovoril, da je šlo za čisto naključje in da bosta morala sodelovati ne glede na to, kakšne priimke nosita.