Furs od fakultete za management terja plačilo zaradi sodbe

Furs terja 508.791 evrov v zvezi s sodbo zoper Egona Žižmonda in Nado Trunk Širca, ki sta bila obsojena na pogojni zaporni kazni.

Objavljeno
02. junij 2017 18.33
Ma. F., STA
Ma. F., STA

Koper - Finančna uprava RS (Furs) je prejšnji teden izdala sklep, s katerim je na podračunu Fakultete za management Univerze na Primorskem začela izterjavo nekaj več kot pol milijona evrov zaradi nezakonitega vpisa študentov, so danes sporočili z univerze. Ta vztraja pri nujnosti obnove kazenskega postopka, ki je podlaga za to terjatev.

»Nerazumljivo je, da sodišče ob tako očitnih kršitvah postopkov in tako visokem finančnem bremenu preko Fursa izterjuje državno univerzo na tako sporni vsebinski podlagi,« so poudarili na univerzi.

Furs terja 508.791 evrov v zvezi s sodbo zoper nekdanjega dekana fakultete Egona Žižmonda in nekdanjo direktorico Nado Trunk Širca, s katero ju je sodišče marca lani zaradi nezakonitega vpisa študentov obsodilo na pogojni zaporni kazni.

Kot so danes sporočili z Univerze na Primorskem, je univerza že aprila lani podala predlog za obnovo postopka in tako izkoristila edino pravno sredstvo, ki ga je še imela na voljo, saj v kazenskem postopku sploh ni sodelovala in zato ni mogla predstaviti svojih argumentov ter dokazov.

»Omenjeni kazenski postopek se mora obnoviti, saj pravnomočna sodba temelji na napačni predpostavki, da protipravna premoženjska korist izvira iz ravnanja, ko naj bi Fakulteta za management Univerze na Primorskem vpisovala študente v absolventski staž na 'neakreditiran izobraževalni program ali njegov del in torej na način, ki ga ni potrdil Svet RS za visoko šolstvo, zaradi česar vpis v ta staž tudi ni bil razpisan s soglasjem Vlade RS', kar pa sploh ne drži. Že 13. januarja 2005 je Svet za visoko šolstvo RS izdal sklep, s katerim je dal soglasje k izvajanju teh študijskih programov,« poudarjajo na univerzi.

»Pri vpisih, ki so bili v omenjenem kazenskem postopku obravnavani kot 'sporni', ni šlo za vpise v absolventski staž, kot to neustrezno imenuje državno tožilstvo in ta neobstoječi pojem celo v sodbi povzemajo sodišča, pač pa za vpis v redni akreditirani študijski program,« so dodali.

Pravnomočna sodba po navedbah univerze nepravilno in napačno povzema tudi domnevno protipravno premoženjsko korist univerze, ki naj bi jo ta pridobila z vpisom študentov v šolskih letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08. »Celotna skupna vplačila 'študentov' in 'diplomantov' za vsa tri relevantna šolska leta so znašala 220.397 evrov, kar je 288.393 evrov manj od zneska, ki ga je sodišče naložilo kot plačilo protipravne premoženjske koristi univerzi,« so poudarili na univerzi. Po njihovih navedbah univerza oziroma fakulteta ne more terjati povračila zarubljenega zneska od obeh obsojenih ali tedanje rektorice Lucije Čok, saj ta znesek ni pravno opredeljen kot škoda.

»Univerza na Primorskem vlaga velike napore v to, da zaradi opisanih napak v sodnih postopkih ne bi prišlo do nenamenske porabe sredstev. Skoraj vsi prihodki univerze so namreč strogo namenski, vendar ne sodišča ne Furs v dosedanjih postopkih tega dejstva niso upoštevali. Splošno znano je, da je tudi v primeru rubeža na računih fizičnih oseb nedopustno rubiti sredstva, ki so izvzeta iz izvršbe, denimo sredstva, ki so nujno potrebna za preživetje. Univerza na Primorskem bo zato plače zaposlenih na fakulteti za management in druge strogo namenske stroške plačala z glavnega računa univerze,« so še sporočili z univerze.