Požar v Zalogu: Med nenevarnimi »občasno« tudi nevarni odpadki

Požarna straža bo območje predvidoma nadzirala še do konca tedna. NIJZ z dodatnimi priporočili za prebivalce.

Objavljeno
23. julij 2017 10.59
Požar
Maja Prijatelj Videmšek, Ba. Pa.
Maja Prijatelj Videmšek, Ba. Pa.

Novo mesto – Gasilci so v noči s sobote na nedeljo še vedno gasili in premeščali tlečo maso iz plastičnih odpadkov in lesnih sekancev na pogorišču obrata Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Požarna straža bo območje predvidoma nadzirala še do konca tedna. Pri nočnem gašenju je sodelovalo 75 gasilcev iz Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljni gasilci.

Predvidoma jutri na pogorišču - s katerega se še vedno kadi, vonj po zažgani plastiki pa je mogoče zaznati tudi v okoli osem kilometrov oddaljenem Novem mestu - pričakujejo še kriminaliste in druge preiskovalce.

Da so bili na deponiji obrata Ekosistemi, ki ima dovoljenje za predelavo nenevarnih odpadkov, skladiščeni tudi nevarni, nas je na podlagi fotografij gorečih odsluženih železniških pragov, objavljenih na spletni strani Dela, opozoril dekan biotehniške fakultete Miha Humar.

»Predelava lesa v lesne pelete oziroma sekance v primeru Ekosistemov ni tako nedolžna. Odsluženi železniški pragovi, čeprav so iz lesa, so po slovenski in evropski zakonodaji nevaren odpadek, ki ga ni dovoljeno prosto odlagati in/ali nenadzorovano sežigati. Impregnirani so s kreozotnim oljem, ki je zmes 400 policikličnih aromatskih spojin, od katerih jih je polovica resno strupenih. Pri nenadzorovanem gorenju nastajajo dioksini, ki spadajo med najstrupenejše spojine,« pojasnjuje.

V EU jih je dovoljeno sežigati le v za to posebej opremljenih sežigalnicah. Po Humarjevem vedenju še pred dvema letoma v Sloveniji noben obrat ni imel dovoljenja za njihovo sežiganje. Sprašuje se, od kod so pragovi, koliko so stari in ali so bili uporabljeni tudi v proizvodnji lesnih sekancev.

Kovačič: Pragovi le v manjših količinah

Za pojasnila smo prosili direktorja Ekosistemov Gregorja Kovačiča. Železniški pragovi se »le občasno pojavljajo v manjših količinah pri zbiranju in prevzemanju kosovnih odpadkov, ki jih sortiramo in ločeno skladiščimo na utrjenih in pokritih površinah, ter predajamo ustreznim zbiralcem, predelovalcem oziroma obdelovalcem, ki poskrbijo za nadaljnji plasma, ki je mogoč izključno v tujino«.

Kovačič je demantiral naš zapis v sobotnem časopisu, da podjetje alternativna goriva, ki jih izdeluje iz odpadne plastike, lesa in tekstila, dobavlja cementarni Lafarge. »Nikoli nismo dobavljali alternativnih goriv v cementarno Lafage! Naša goriva pošiljamo na termično obdelavo izključno v tujino (EU in Hrvaška),« za kar imajo »potrebna izvozna dovoljenja. Le določen delež alternativnih goriv se porabi v Sloveniji v objektu s tovrstno tehnologijo in dovoljenjem za termično obdelavo odpadkov.«

Poudarja, da podatke podaja le za družbo Ekosistemi in za nobeno drugo družbo, ki deluje na tej lokaciji (na istem naslovu deluje družba ONM - Energija, op. p.), saj »ne pozna njihovega tekočega poslovanja in količine zalog«. Ekosistemi po njegovih besedah niso bili nikoli lastniško ali kapitalsko povezani z družbo ONM - Energija. »Med družbama ni bilo bistvenih in pomembnih blagovnih tokov. Obe delujeta na trgu neodvisno. V zadnjih nekaj letih pa ni praktično nobenega medsebojnega poslovnega ali komercialnega sodelovanja.«

Hkrati zagotavlja, da pragovi ne končajo v lesnih sekancih. »Vsi naši kupci lesnih sekancev so termični objekti, ki ves čas izvajajo meritve emisij dimnih plinov. Rezultati so dostopni tudi po spletu. Vsakršno mešanje naravnega lesa s kemikalijami kontaminiranim lesom bi povzročilo takojšnjo ustavitev nadaljnjih dobav.«

Ponudbe za preselitev in odkup kar dežujejo

Kovačič zanika, da sta se z županom Straže Dušanom Krštincem že dogovarjala o nadomestnem zemljišču za Ekosisteme, sestanek menda načrtujeta jutri. »Vsekakor je treba z lokacije najprej odstraniti zoglenele odpadke in ruševine. Nato bomo začeli razmišljati o nadaljevanju poslovanja družbe, o reaktivaciji lokacije ali nadaljevanju proizvodnje na kateri drugi.«

V preteklih dneh je dobil več drugih ponudb »za preselitev proizvodnje v občine, kjer je okoljsko zavedanje pomembnosti predelave odpadkov na precej višji ravni. Dobili smo tudi že nekaj ponudb za odkup lokacije v Zalogu od Romov iz Madžarske, ki hočejo zbirati in predelovati določene surovine in odpadke ali graditi večje mobilne objekte. Prav tako je že nekaj časa povpraševanje tujih partnerjev iz Avstrije in Nemčije, ki se ukvarjajo z zbiranjem in predelavo predvsem industrijskih odpadkov. Z njimi se bom sestal v prihodnjih dneh.«

Odsvetujejo gibanje na prostem

Poleg že posredovanih priporočil prebivalcem naj se na prostem ne izpostavljajo in naj se držijo zaprtih prostorov so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) danes posredovali še dodatna.

Tako med drugim odsvetujejo intenzivno gibanje, športne in rekreativne prireditve na prostem na območjih, kjer se še vidi in voha dim iz tleče deponije. Odpiranje oken in zračenje prostorov je treba prilagajati smeri vetra. Stik z zemljo, travo, peskom in prahom je treba čim bolj omejiti. Onesnažene roke in vse druge dele telesa pa si temeljito umiti z milom in vodo. Še posebej je treba zaščititi otroke.