Geopark Karavanke v Unescovi mreži

Geopark Karavanke je zanimiv tudi za geološke tabore, strokovne ekskurzije, raziskovalce.

Objavljeno
26. marec 2013 11.21
MEZICA SLOVENIJA 17.4.2012 S KAJAKOM PO RUDNIKU MEZICA FOTO JOZE SUHADOLNIK
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Mežica – Z vpisom v Unescovo evropsko in globalno mrežo geoparkov je trinajstim občinam iz slovenske in avstrijske Koroške uspelo zagotoviti trdno podlago za obstoj in razvoj čezmejnega geoparka Karavanke.

Po izteku triletnega projekta vzpostavitve geoparka Karavanke se bo ta moral začeti financirati sam, s pomočjo razpisov, z izvajanjem projektov, s turističnimi aktivnostmi ... Vpis v Unescovo mrežo geoparkov je najboljša popotnica za uspešno trženje, je povedala Suzana Fajmut Štrucl iz Podzemlja Pece, enega od nosilcev projekta Geopark Karavanke/Karawanken.

»Ko je neko območje pri Unescu prepoznano kot zanimivo, to privabi tudi več obiskovalcev, seveda pa moramo zagotoviti trajnost, nadaljnji razvoj in povezovanje z drugimi ponudniki iz lokalnega okolja.«

Geopark Karavanke je zanimiv tudi za geološke tabore

Trinajst slovenskih in avstrijskih koroških občin z lokalnimi partnerji se je tako organiziralo v čezmejno Delovno skupnost Geopark Karavanke. »Čezmejno območje geoparka z glavnimi turističnimi atrakcijami ima na leto že okrog 50.000 obiskovalcev, število nameravamo povečevati s pomočjo novih turističnih paketov, ki jih že pripravljamo, vanje bomo vključili sedanjo ponudbo geoparka, letos pa bomo odprli še veliko novih pridobitev.«

Geopark Karavanke je zanimiv tudi za geološke tabore, strokovne ekskurzije, raziskovalce, saj ga vsako leto obišče precej geologov iz Slovenije in tujine. Turistični rudnik in muzej s svojo zbirko mineralov sta primerna tako za izletnike kot za strokovno javnost.

Dolina Tople je polna naravnih, biotskih in geoloških zanimivosti, saj leži v prelomni coni Periadriatskega šiva – stika afriške in evropske litosferske plošče, nekoč celo dveh velikih celin. Zaradi njunega zbliževanja in izpodrivanja so nastali veliki prelomi, ki segajo tudi več kot deset kilometrov v globino. Nekatere geološke posebnosti so na ogled tudi v delu rudnika, ki je tam še ohranjen. Posebnost je tudi dravit, zelo cenjen mineral, ki so ga v Dravogradu prvič odkrili in prepoznali, Zelen Breg je znan po posebnih kamninah pegmatitih.

»Brez geoloških posebnosti svetovnega pomena nas v Unescovo mrežo geoparkov sploh ne bi sprejeli, drugi pogoji pa so razvita kulturna dediščina, naravne znamenitosti ter njihovo trženje in promocija,« našteva Fajmut Štruclova. Po celotnem geoparku Karavanke so speljane tudi kolesarske in pohodniške ter učne poti, urejene interpretacijske in infotočke, za večdnevne oglede pa ponujajo posebne turistične pakete.