Geopark, kraški magnet za obiskovalce

Kras-Carso Nekateri župani navdušeni, drugi previdni – Zgradili bi center s prikazom nastanka krasa

Objavljeno
02. december 2013 09.53
Škocjanske jame
Dragica Jaksetič
Dragica Jaksetič
Komen – Kraške občine z (za zdaj) izjemo hrpeljsko–kozinske so čezmejni geopark Kras izbrale kot najoptimalnejšo obliko upravljanja in promoviranja matičnega krasa. Predlagatelji zagotavljajo, da geopark ne bo pomenil dodatnih režimov zavarovanja območja. Velik interes za ustanovitev geoparka je tudi v Pokrajini Trst.

Zamisel o ustanovitvi geoparka, enotnega območja določene geološke dediščine mednarodnega pomena, Unescovega instrumenta, je nastala v okviru čezmejnega projekta Kras-Carso, ki se bo iztekel marca 2014. Zaposleni v projektu Kras-Carso poudarjajo, da geopark, ki je vključen v Globalno mrežo parkov s trenutno 94 včlanjenimi parki (v evropski mreži jih je 54), pomeni v svetu prepoznavno blagovno znamko, služi varovanju dediščine in turizma, posredno pa celotnemu območju parka. Na slovenski strani bi v okviru projekta predvidoma zgradili interpretacijski center s prikazom nastanka krasa in pogojev razvoja njegovih oblik. Park bi v od treh do petih letih po optimistični inačici prinesel za več kot pol milijona evrov neposrednih učinkov ter za skoraj 1,6 milijona evrov vseh učinkov.

Župane skrbijo nove omejitve

Interes držav za vstop v mrežo je velik, zato je včlanitev vse težja. »Na Krasu že imamo številne geološke znamenitosti, na primer jame in drugo dediščino, ki je že zavarovana in večinoma opremljena s turistično infrastrukturo. Z geoparkom in blagovno znamko bi vse to le povezali in zagotovili enotno upravljanje, koordinatorja za celotno območje, kar zdaj zelo manjka,« je komenskim svetnikom v četrtek razlagala Marjetka Kljun, zaposlena v projektu Kras-Carso. »Združevanje in iskanje skupnih točk ter promocija prostora s celovitim upravljanjem bi se morali zgoditi že pred 30 leti,« je pobudo ocenil občinski svetnik Gojmir Lešnjak, več drugih pa je zanimalo, ali bo park prinesel nove omejitve in stroške.

Novih omejitev ne bo, so pojasnili pobudniki, o vlaganjih oziroma stroških pa bodo odločale občine. Zagonske stroške, denar za dve zaposlitvi za vsebinsko pripravo projektov za nove evropske razpise, ki bodo objavljeni verjetno šele leta 2015, bi v letu 2014 zagotavljala občina Sežana.

Interes tudi v Italiji

Geopark se ne ustanavlja s pravnim predpisom, temveč s sporazumom na lokalni oziroma regionalni ravni. Predvidoma bo sporazum eden za območji krasa z obeh strani meje, v njem pa bodo določili upravljavske strukture in financiranje. Pobudniki pravijo, da je interes občin v Pokrajini Trst še večji kot pri nas, vendar želijo, da se najprej uskladi pet slovenskih občin, šele nato pa bi pobudo za ustanovitev geoparka posredovali še občinam Pokrajine Trst, partnericam v projektu Kras-Carso.