Glavna bo zelenjava

Savinjska regija je določila in razvrstila sedem prednostnih skupnih razvojnih projektov do leta 2020.

Objavljeno
14. december 2015 19.04
Rasr
Brane Piano
Brane Piano
Celje - Razvojni svet Savinjske regije pri tukajšnji razvojni agenciji je potrdil vrstni red prednostnih projektov za Dogovor za razvoj regij v finančni perspektivi 2014-20. Na koliko so projekti ocenjeni in koliko bodo skupni projekti navrgli nepovratnih evropskih sredstev za 31 občin, ki so članice sveta Savinjske regije ter Razvojne agencije Savinjske regije (Rasr), še ni znano.

Iva Zorenč, direktorica Rasr, je po odločitvi razvojnega sveta sporočila, da se bodo učinki na gospodarsko rast kazali predvsem preko zagotavljanja novih delovnih mest. Vrstni red projektov so določili na podlagi meril posebne komisije, sestavljena iz predstavnikov Rasr in območnih razvojnih agencij v regiji.

Kaj in katera vlaganja v razvoj bodo z večinoma evropskimi sredstvi zaznamovala Savinjsko regijo v naslednjih petih ali več letih?

Prvi projekt bo Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo, drugi investicija v danes izsušeno Vonarsko jezero z velikim turističnim potencialom, tretji bo razvoj objezerskih območij Savinjske regije, četrti vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev Savinjske regije, peti vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji, šesti projekt bo vključitev dela regije v Vizijo Pohorje 2030, sedmi pa mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Pri tem velja poudariti, da ne gre za vse razvojne projekte regije do leta 2020. Sredstva za tiste s področja podjetništva in inovacij bo mogoče pridobivati posebej in jih črpati izključno na podlagi razpisov.