Glede pokrajin še veliko vprašanj

Po predstavitvi predloga pokrajinske zakonodaje se je danes na to temo s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin sestal minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar.

Objavljeno
14. marec 2007 16.52
Ivan Žagar
Ljubljana – Potem ko je služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v ponedeljek objavila paket predlogov zakonov o pokrajinah, se je danes na temo pokrajinske zakonodaje s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin sestal minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar. Kot je povedal po srečanju, vprašanje prenosa administrativnih pristojnosti na raven pokrajine še ni popolnoma dorečeno.

Enotirni ali dvotirni sistem prenosa administrativnih pristojnosti?

Obstajata namreč dva sistema, in sicer enotirni in dvotirni sistem. Pri enotirnem sistemu gre za popoln prenos administrativnih pristojnosti na raven pokrajine, medtem ko pri dvotirnem sistemu država ohrani nekatere administrativne pristojnosti.

Rešitve gredo sicer v smeri selitve finančnih virov in nalog skupaj z administracijo iz državnega nivoja navzdol, je dejal Žagar. Ustanovitev pokrajin ne sme povzročiti dodatnih stroškov administracije, kar pomenim, da mora biti "operacija" ustanovitve pokrajin finančno nevtralna, je še dodal Žagar. Ministrstvo pa predlaga rešitev z določenim prehodnim obdobjem, v katerem bo to mogoče izpeljati.

Pokrajine naj bi zaživele 1. januarja leta 2009

Pokrajine naj bi sicer zaživele 1. januarja leta 2009, potem ko bi konec leta 2008 izvedli prve volitve v pokrajinske organe. Stvari zaenkrat stvari potekajo tako, da bi se lahko držali rokov, je povedal Žagar. Kdaj je zadnji rok za sprejem zakonodaje na nivoju vlade, da bi to bilo uresničljivo, pa Žagar ni želel odgovoriti.

Vodja poslanske skupine SLS Jakob Presečnik vidi največjo težavo pri pokrajinski zakonodaji v zakonu o ustanovitvi pokrajin, kjer bodo določene meje območja in sedeži pokrajin. V posameznih bodočih predvidenih pokrajinah bi morali že v naprej doseči nek konsenz najodgovornejših ljudi (župani, poslanci in drugi) glede sedežev in območij, s katerim bi pomagali vladi in DZ, da bi zakone čim prej sprejel, predlaga Presečnik. SLS sicer podpira enotirni sistem, saj menijo, da je na ta način možno pripeljati državne funkcije čim bližje uporabnikov.

SDS najverjetneje za enotirni sistem

V poslanski skupini SDS se do vprašanja prenosa administrativnih pristojnosti sicer še niso opredelili. O tem se bodo pogovorili prihodnji torek. Poslanec Franc Jazbec (SDS) pa je po srečanju z ministrom ocenil, da bo njihova poslanska skupina verjetno podprla enotirni sistem.

"Zavedemo se tega, da bo vsa zakonodaja bila sprejeta z dvotretjinsko večino, zato bomo poskušali vse stvari prilagoditi tako, da bodo sprejemljive tudi za opozicijo," je zagotovil Jazbec.

Zaradi pokrajin dodatne finančne obremenitve za državo?

V NSi bodo zakon o ustanovitvi pokrajin podprli le v primeru, če ta ne bo prinesel dodatnih finančnih obremenitev za državo, je povedal poslanec NSi Martin Mikolič. Zato v stranki podpirajo enotirni sistem, ker bi to pomenilo "manjši pritisk" na javne finance. NSi tako vztraja na stališču, da se mora država zaradi ustanovitve pokrajin decentralizirati, za kar pa je po besedah Mikoliča potreben ravno prenos kadra in finančnih sredstev na pokrajine.

Minister Žagar se bo sestal tudi s predstavniki opozicije, vendar se termini še usklajujejo, zato ni znano, kdaj bo do tega prišlo. Minister je sicer poudaril, da bodo usklajevanja potekala tudi še v času sprejemanja pokrajinske zakonodaje v državnem zboru.

Kot je znano, je služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v ponedeljek vsem poslanskim skupinam poslala paket predlogov zakonov o pokrajinah s prošnjo, da ji pripombe posredujejo do 23. marca. V gradivo je vključen tudi delovni osnutek zakona, ki predvideva členitev Slovenije na 14 pokrajin in popoln prenos administrativnih pristojnosti na raven pokrajine.