Globalno učenje

Globalno učenje je proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Njegov namen je spodbujati posameznike in skupnosti za angažiranje pri razreševanju skupnih izzivov človeštva.

Objavljeno
11. november 2009 13.54
Ti. K./STA
Ti. K./STA
Ljubljana - Globalno učenje je proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Njegov namen je spodbujati posameznike in skupnosti za angažiranje in delovanje pri razreševanju skupnih izzivov človeštva, je pred začetkom tedna globalnega učenja poudarila direktorica IU Sveta Evrope v RS Kristina Plavšak Krajnc.

 

Kot je na današnji novinarski konferenci pred tednom globalnega učenja (14.-22. november) dejala direktorica Informacijskega urada (IU) Sveta Evrope v RS Plavšak Krajnčeva, "tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanje in delovanjem v okviru lastnih organizacij prispevajo k bolj pravičnim, trajnostnim, ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam".

 

Globalno učenje po njenih besedah zajema številna področja, od medkulturnega dialoga, človekovih pravic, podnebnih sprememb, prehranske varnosti in migracij do enakopravnosti spolov.

 

Marjan Huč iz platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga, ki je obenem koordinator tedna globalnega učenja - ta poteka vse od leta 1999 pod okriljem centra Sever-Jug v okviru Sveta Evrope, v Sloveniji pa tretje leto - je izrazil zadovoljstvo nad zanimanjem za aktivnosti ob letošnjem tednu.

 

Pri pripravi tedna dejavno sodeluje preko 60 šol in nevladnih organizacij, po vsej Sloveniji pa se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov. Osrednji bo po njegovih besedah nacionalni seminar, ki bo potekal 17. novembra v prostorih Mestne občine Ljubljana in na katerem se bo zbralo preko 100 udeležencev.

 

Huč je poudaril tudi pomen procesa priprave skupne nacionalne strategije izobraževanja o globalnem učenju, h kateremu želijo privabiti različna ministrstva, izobraževalne ustanove in nevladne organizacije. Izobraževalni proces mora biti, tako Huč, mnogo več kot usposabljanje za potrebe trga delovne sile ter mora naučiti mlade, da bodo sposobni razumeti svetovne probleme in se nanje ustrezno odzivati.

 

Nacionalni koordinator projekta Sveta Evrope Izobraževanja za demokratično državljanstvo Mitja Sardoč je izpostavil težave pri približevanju omenjenih tematik učencem, obenem pa je opazil, da se minulo delo pri aktiviranju učiteljev že obrestuje, saj spoznavajo koristnost teh vsebin za celoten učni proces. Po drugi strani ostaja po njegovo odprto vprašanje, kako te vsebine vključiti v sam učni kurikul.

 

Petra Založnik iz Slovenske filantropije je ob današnji novinarski konferenci predstavila tudi fotografsko razstavo Vstani in ukrepaj, s katero želijo opozoriti na ozaveščanje in aktiviranje posameznikov k boju proti revščini in k drugim milenijskim ciljem.