Gneča 
v šolskih središčih

Na fakultetah, srednjih in visokih šolah ter večini višjih šol bosta danes in jutri informativna dneva za bodoče dijake in študente.

Objavljeno
11. februar 2011 07.59
Nevenka Žolnir, ljubljanska redakcija
Nevenka Žolnir, ljubljanska redakcija
Ljubljana – V univerzitetnih središčih, zlasti v Ljubljani in v Mariboru, kjer skupaj pričakujejo večtisočglavo množico kandidatov, bo na cestah gneča zlasti danes, ko se bodo šole predstavljale dopoldne in popoldne. Uradno predvideni uri sta ob 9. in 15., ponekod pa so se odločili tudi za druge termine. Dodatna možnost za pridobitev informacij je še jutri dopoldne.

Za redni in izredni študij na visokih šolah in fakultetah je v prihodnjem šolskem letu na voljo 30.189 mest, na višjih 14.226, za srednje šole pa 25.084 mest, kar je več, kot je potencialnih kandidatov. Študentske organizacije so tudi letos pripravile informativne materiale, na najbolj izpostavljenih območjih pa bodo na voljo njihovi usmerjevalci.

Študentska in dijaška organizacija Slovenije ob tej priložnosti opozarjata, naj bodoči študentje natančno preverijo program in se pozanimajo o obremenjenosti na posameznih študijskih programih, možnostih izbirnih predmetov, načinu ocenjevanja, številu seminarskih nalog in drugih študijskih obveznosti, ki jih bodo morali opraviti. Posebno pozornost naj namenijo skritim stroškom študija, ki se na naših visokošolskih zavodih pojavljajo v obliki vpisnin, administrativnih stroškov, raznih oblik članarin in morebitnih doplačil za nadstandardni študijski proces, še svetujeta. Tisti, ki jih zanima izredni študij ali se nameravajo vpisati v študijske programe brez državne koncesije, naj bodo pozorni na to, kaj je všteto v plačilo šolnine.