Golobič želi status preiskovanca

Potem ko je komisija, ki preiskuje ravnanja ministra za visoko šolstvo Golobiča, začela pridobivati gradivo za svojo preiskavo, je na njo Golobič že podal zahtevo, da mu komisija določi status preiskovanca.

Objavljeno
05. november 2009 12.32
Rudolf Petan (SDS)
Ti. Kr./Ka. Ž./STA
Ti. Kr./Ka. Ž./STA
Ljubljana - Komisija, ki preiskuje ravnanja ministra za visoko šolstvo Gregorja Golobiča, je na današnji seji sprejela sklep o pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, kar po besedah njenega predsednika Rudolfa Petana (SDS) pomeni, da lahko komisija začne pridobivati gradivo za svojo preiskavo. S tem bo začela še danes, je povedal.

 

Sklep o preiskovalnih dejanjih sicer obsega tri podsklepe. Prvi določa, da bo komisija pridobila vsa tista gradiva, kot jih je že na prvi seji predlagal predsednik komisije Petan, druga dva, sprejeta sta bila na predlog koalicijskih poslancev, pa določata, da bo pridobila še nekatera dodatna gradiva.

 

O omenjenem sklepu bi morala sicer komisija odločati že na prejšnji, konstitutivni seji, vendar so člani odločanje o tem preložili na danes, ker so pred tem želeli pridobiti mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ali lahko preiskava zaobseže tudi Golobičeva ravnanja v času, ko ni bil državni funkcionar. Mnenje službe je komisija dobila, po besedah Petana, pa slednja pravi, da za takšno preiskavo ni ovir in da lahko komisija preiskuje vse tiste zadeve, ki so zapisane v sklepu o imenovanju komisije.

 

Po besedah predsednika komisije bo slednja s pridobivanjem gradiv začela še danes, ponovno pa se bo sestala konec tega meseca.

 

Po sklepu o ustanovitvi, lahko sicer komisija ugotavlja Golobičevo politično odgovornost "zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra; prenosa področja elektronskih komunikacij iz ministrstva za gospodarstvo na ministrstvo za visoko šolstvo; utaje davkov; neupravičene pridobitve status kmeta; in pridobitve slabo zavarovanih posojil družb v skupini Ultra".

 

Vodja poslanske skupine Zares Cveta Zalokar Oražem je v ločeni izjavi za medije povedala, da je nad mnenjem zakonodajno-pravne službe "silno začudena. Takšno mnenje pomeni, da vsi javni funkcionarji od polnoletnosti naprej nosijo odgovornost za svoja dejanja, saj lahko preiskovalna komisija preiskuje karkoli iz življenja kateregakoli funkcionarja," je dejala in dodala, da bodo lahko glede na omenjeno mnenje preiskovalne komisije v prihodnje postale pravi inkvizicijski organi.

 

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič pa je danes na komisijo podal zahtevo, da mu komisija določi status preiskovanca. Kot je v ločeni izjavi za medije povedal Golobič, bi lahko na ta način v postopku, v katerem se ga obsoja, najlažje uveljavil svoje pravice, od same komisije pa pričakuje, da mu bo status podelila že na prvi naslednji seji.

 

Golobič je predsedniku komisije Petana tudi očital, da je njegova dejavnost pri preiskavi zelo majhna. Namen tega pa je po njegovem ohranjati neko trajno žareče stanje.

 

V zvezi s preiskavo pa je dejal, da tako tisti, ki so zahtevali ustanovitev komisije, kot on sam, vedo, da so "obtožbe neosnovane in neutemeljene ter da podlage v dejstvih zanje v nadaljevanju poteka preiskave ne bo mogoče dobiti, ker jih ni".