Goriški končno denar za čistilno napravo

Vrednost naložbe znaša kar 40 milijonov evrov, dokončali jo bodo leta 2015, zaradi zamude pa so možne kazni EU.

Objavljeno
15. januar 2013 21.31
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Na Goriškem so prejeli odločbo o dodelitvi denarja za začetek gradnje centralne čistilne naprave za občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica. Končati bi jo morali do konca leta 2010, po zdajšnjih načrtih pa bo zgrajena leta 2015. Ali jih bo EU zaradi zamude kaznovala, še ni jasno.

Občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica so bile zadnje območje s takšno poselitvijo v Sloveniji, ki ni imelo urejenega čiščenja odplak. Po državnem operativnem programu bi morali centralno čistilno napravo zgraditi že do konca leta 2010. Kot je povedal Mitja Gorjan iz družbe Vodovodi in kanalizacija, sicer vodja projekta, so morali za centralno čistilno napravo pripraviti regionalni prostorski načrt, ki je začel veljati šele decembra 2011. »Na hitrost države pri sprejemanju tovrstnih dokumentov žal ne moremo vplivati,« pravi Gorjan.
Projekt se je zamaknil še za dodatno leto zaradi preverjanja evropske institucije JASPERS za tehnično pomoč pri izvajanju evropskih projektov.

Država si je izprosila podaljšek

Ker je projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče, v okvir katerega sodi tudi gradnja centralne čistilne naprave Nova Gorica, uvrščen med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, si je naša država od EU izprosila podaljšek za načrtovano gradnjo in ureditev čistilne naprave do konca leta 2015. Za projekt so sicer že pridobili vso dokumentacijo in soglasja, februarja pa nameravajo objaviti razpise za izvajalce del. »Načrtujemo, da bomo lahko začeli graditi v drugi polovici leta,« zagotavlja Gorjan.

Spoštovanje rokov

Centralna čistilna naprava bo imela približno 50.500 priključenih enot. Dogradili in obnovili bodo tudi kanalizacijski sistem, in sicer tako, da bo nanj priključene vsaj 95 odstotkov obremenitve. S tem bodo izboljšali kakovost površinske vode, saj bo manj odpadnih vod končalo v potokih Koren in Vrtojbica, nižje bodo tudi emisije iz komunalnih virov onesnaževanja. Po zdajšnjih načrtih bo leta 2015 na centralno čistilno napravo na odvajanje dodatno priključenih 9444 enot, na čiščenje pa 40.931 enot. »Poleg tega bo omogočeno še čiščenje odpadne vode za 767 priključenih enot iz aglomeracije Grgar, ki je že opremljena s kanalizacijskim sistemom,« je dejal sogovornik.

Naložba je ocenjena na 40 milijonov evrov. Po besedah novogoriškega župana Mateja Arčona znaša vrednost čistilne naprave med 15 in 20 milijoni evrov, preostalo je strošek dograditve in sanacije kanalizacijskega sistema.

Bo EU izrekla kazen?

Ker večina denarja za naložbo prihaja iz kohezijskega sklada – ta bo za naložbo zagotovil dobrih 28 milijonov evrov, država bo primaknila slabih pet milijonov, občinski proračuni pa še dobrih sedem –, je spoštovanje rokov pri njenem uresničevanju zelo pomembno. Na vprašanje Dela, ali bi lahko EU občine kaznovala zaradi zamude pri gradnji čistilne naprave, je Gorjan odgovoril, da takšne prakse v Sloveniji ne pozna. »Obstajajo utemeljeni razlogi, zakaj naložbe nismo začeli uresničevati že prej.« Ko bodo v treh občinah na Goriškem uresničene težko pričakovane pridobitve, pa po njegovih zagotovilih čistilne naprave in kanalizacijskega sistema ne bo treba širiti tri desetletja.