Gostinci podpirajo protikadilsko novelo

V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije podpirajo novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Označbe "prepovedano kajenje" niso več potrebne.

Objavljeno
17. januar 2007 16.15
Ljubljana - V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije podpirajo novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, so člani upravnega odbora sekcije na današnji seji povedali predstavnicam ministrstva za zdravje. Podarili pa so, da mora novela zakona veljati za vse enako, da gostinci ne morejo biti kaznovani, če njihovi gostje kljub opozorilom kadijo, ter da označbe, da je kajenje prepovedano, niso več potrebne. Pripombe iz današnje razprave bodo tudi pisno posredovali ministrstvu.

Zavzemajo se tudi za to, da bi zakon začel veljati z zamikom, da bi se lahko gostinci nanj pripravili, in da zakon ne bi predvideval izjem. Omejitev kajenja bi morala po njihovem prepričanju veljati za vse, tudi za turistične kmetije, društva in klube. Le tako bi se namreč po besedah gostincev izognili upadu gostov v nekaterih predvsem manjših lokalih, preprečili pa bi tudi nelojalno konkurenco.

Predsednik sekcije Mate Matjaž je poudaril, da je zakon za gostince združene pri obrtni zbornici sprejemljiv, vendar pričakujejo, da bo ministrstvo pripravilo vsa potrebna določila, tako, da bodo ob sprejemu novele gostinci točno vedeli, kaj prinaša zakon. Med drugim so gostinci predlagali, da kadilnice ne bi bile obvezne oziroma da zanje ne bi veljale posebne omejitve ali določila, če že, pa predlagajo, da bi bilo to znano že z uveljavitvijo zakona.

Kje bo kajenje dovoljeno?

Sicer pa je v doslej trajajoči javni razpravi, ki se je začela z objavo predlaganih novosti na spletni strani ministrstva za zdravje 3. januarja, preplet argumentov za in proti praktično že dosegel vrhunec, v katerem pa tobačna industrija neposredno še ni odigrala svoje vloge. Je pa recimo pobuda združenja ponudnikov gostinskih storitev na ministrstvo naslovila kar nekaj predlogov, po katerih naj bi se lastniki lokalov sami odločili, ali bo njihov lokal kadilski ali ne; v lokalih, ki niso večji od 100 kvadratnih metrov, naj bi bilo kajenje dovoljeno; velikost kadilnic naj ne bi bila omejena na male zaprte kadilnice, v katerih je prostora za štiri kadilce, ampak na 30 odstotkov površine gostinskega lokala; zakon naj bi torej gostinstvo obravnaval kot posebno panogo, kjer so možne izjeme.

Predlagana novela dopušča kajenje le še v prostorih, kjer zaposleni ne morejo biti izpostavljeni s tobačnim dimom onesnaženemu zraku. Kot izjemo popolni prepovedi kajenja predlog navaja odprte javne in delovne prostore, posebej za kadilce določene hotelske sobe, bivalne prostore v socialnih in drugih varstvenih zavodih, bivalnih skupnostih in zaporih, kadar v njih živijo samo kadilci, ter kadilnice. V slednjih se zaposleni lahko zadržujejo le v času, ko se tam ne kadi.

Ti prostori pa bodo morali ustrezati tudi določenim tehničnim pogojem. Tako je kadilnica po definiciji iz novele prostor, ki ga lahko lastnik, najemnik ali upravitelj javnih in delovnih prostorov določi in posebej uredi izključno za kajenje. Novela pa ohranja že uveljavljeno popolno prepoved kajenja v vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah ter slaščičarnah in mlečnih restavracijah. Zato v teh prostorih tudi kadilnice ne bodo dovoljene.

Jutri bodo o načrtovanih spremembah in strokovnih razlogih zanje spregovorili predstavniki republiškega inštituta za varovanje zdravja, organizacije Cindi in zveze za tobačni nadzor, ki se strinjajo, da bodo načrtovani ukrepi »učinkoviti in bodo prinesli številne koristi naši državi in vsakemu posamezniku«.