»Grdo se bodo opekli z izčrpavanjem občine«

Bossman proti Marini Portorož. Občina zahteva sklenitev koncesije. Zaščititi namerava Park Sonce.

Objavljeno
18. november 2015 20.46
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Piran – »Vsi, ki menijo, da lahko turizem razvijajo z izčrpavanjem občine, se bodo grdo opekli.« Tako je včeraj izjavil piranski župan, ki je pojasnil, zakaj bodo Marini Portorož omejili možnosti gradnje v Parku Sonce in zakaj zahtevajo sklenitev nove koncesijske pogodbe za upravljanje marine.

Zapletlo se je pred nekaj leti, ko so lastniki Marine iz Term Čatež napovedali tri razvojne projekte: poslovni center s stanovanji v Luciji, gradnjo termalne riviere na velikem makadamskem parkirišču pred Marino Portorož in povečanje marine za večja plovila. Javne obravnave so pokazale, da si prebivalci Lucije ne želijo gradnje stanovanj za trg v središču mesteca. Zato je Peter Bossman z Marino Portorož 27. marca 2014 sklenil zakupno pogodbo za zemljišče današnjega Parka Sonce, pri čemer se je občina Piran zavezala, da bo tam uredila park. Lastniki Marine so (najbrž zato, da bi Bossman ostal župan) z občino sklenili zakupno pogodbo za oddajo enega večjega zemljišča za pet let in na ta način županu omogočili ureditev Parka Sonce. (Gre za zemljišče, ki je večinoma v lasti Marine, delno pa v lasti občine). Ko pa so lastniki Marine Portorož videli, da Bossman po volitvah ne privoli v gradnjo Centra Lucije po zamislih Term Čatež, morda pa tudi zaradi tega, ker še nimajo partnerjev, ki bi zagotovili kapital za investicijo, so poleti najprej na lastno željo umaknili gradivo za sprejetje OPPN Termalne Riviere Lucija na občinskem svetu in zatem zaprli še veliko brezplačno parkirišče sredi Lucije in na njem začeli zaračunavati parkiranje, s čimer so ujezili Lucijčane.

Bossman bo zaščitil zemljišče

Peter Bossman je včeraj zatrdil, da še zmeraj podpira projekt Termalne Riviere, sicer njenega OPPN sploh ne bi uvrstil na dnevni red seje. Toda neuresničena gradnja stanovanj sredi Lucije je sprožila plaz. Marina Portorož je sredi julija (dobro leto po oddaji zemljišča za Park Sonce) obvestila občino, da bo omenjeno zakupno pogodbo v začetku leta 2016 prekinila in parcelo začela prodajati. Za parcelo, na kateri bi po zdaj veljavnih načrtih lastnik lahko namesto sedanjega parka zgradil manjše parkirišče in nogometni stadion s tribunami, je od občine vodstvo Marine zahtevalo 3,6 milijona evrov, občina pa je pripravljena zanjo (za park) odšteti precej (do desetkrat) manj.

Piranski župan je za naslednjo sejo občinskega sveta prihodnji četrtek napovedal sprejetje zaščitnih ukrepov, ki bodo lastnikom onemogočili gradnjo nogometnega stadiona na zemljišču Parka Sonce. Prav tako je napovedal novi OPPN Lucija Center, po katerem bo park ostal. Včeraj pa je obljubil, da bo še v tem mandatu v bližini parka začel gradnjo novega lucijskega zdravstvenega doma. Denar zanj naj bi dobili tudi iz evropskih sredstev za energetsko sanacijo sedanjega montažnega objekta, v katerem lucijski zdravstveni dom deluje od leta 1979.

Koncesija za marino in kanal

Poleg tega bodo na občinskem svetu sprejemali odlok o koncesiji za upravljanje turističnega in krajevnega pristanišča v kanalu Fazan. Sedanji upravljavec pristanišča Marina Portorož nima podeljene koncesije, kot to predvideva 32. člen pomorskega zakonika. Zamudo pri urejanju upravljavskih razmerij v pristanišču je župan opravičil z dejstvom, da so to vprašanje v Izoli dokončno rešili šele lani.

Nova koncesijska pogodba predvideva, da bi Marina Portorož plačevala 325.000 evrov koncesijske dajatve občini. Po stari pogodbi plačuje 52.000 evrov nekakšne najemnine. Nova pogodba bo tudi drugače določala čas oddaje koncesije za pristanišče. Prav tako bo pogodba dopuščala Marini upravljanje komunalnih privezov v kanalu Fazan, vendar pod pogoji, ki jih bo določala občina. To ne pomeni, da bi posegali v veljavni cenik, ampak bi bile vse spremembe odvisne od občinskega soglasja. Odvetnik občine Aleksij Mužina je dejal, da z odlokom o koncesiji ne posegajo v obstoječa pravna razmerja: »Urejamo le neurejena razmerja in jasno predpisujemo pristojnosti, ki jih zahteva zakonodaja.«

Občina Piran je Marini Portorož naložila tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za parkirišče, ki ga zaračunava od sredine avgusta. Prej ji te dajatve ni bilo treba plačevati, ker je bilo parkiranje brezplačno. Vprašanja smo postavili tudi Sebastjanu Selanu, vendar nam nanje ni odgovoril.