Cenzura v ribniškem Rešetu

Zaradi posegov v lokalni časopis odstopila urednica Rešeta.

Objavljeno
02. februar 2017 17.38
Simona Fajfar
Simona Fajfar
Ribnica Domen M. Čampa Marinč, zadolžen za odnose z javnostjo na občini Ribnica, je med tiskom lokalnega glasila Rešeto grobo posegel v glasilo in zamenjal pismo bralke ter uredničin komentar z vabilom za pustni sprevod. Ker gre za poseganje v uredniško avtonomijo in neodvisnost časopisa, je urednica Tina Mihelič odstopila.

»Cenzura je v Ribnici spet uvedena,« pravi Franc Mihič, Ribničan in eden od znanih slovenskih piscev pisem bralcev o zadnjem nedopustnem posegu v zadnjo številko Rešeta. Urednica Tina Mihelič je prejšnji teden pripravila glasilo na tisk in ga oddala v tiskarno, pri tem pa ni upoštevala telefonskih klicev in prepričevanj občinskega piarovca, Domna M. Čampa Marinča, ki je želel, da v Rešetu ne bi objavila pisma Marije Mihelič. Ta je kritizirala ribniškega župana Jožeta Levstka in ustanove, ki ne naredijo dovolj za zagotavljanje prometne varnosti za pešce na Opekarski cesti.

Toda Domen M. Čampa Marinč, ki je sicer tudi član Izvršnega odbora Slovenske demokratske mladine Ribnica, je posegel v glasilo in s strani 44 odstranil pismo bralke ter uredničin komentar, v katerem je Tina Mihelič povzela glavne teme občinskega časopisa. Manjši del naklade je bil tiskan s pismom bralke in uredničinim komentarjem, večji del pa z vabilom za karneval.

»Januarska številka Rešeta je postala tarča samopašnosti in samovoljnega odločanja nekega uradnika, ki nima pooblastil za taka dejanja, ki presegajo vse etične in demokratične norme,« so se na uredničino stran postavili Sašo Hočevar, Jurij Kožar, Polona Mihelič in Primož Tanko, dopisniki Rešeta, ki nočejo molčati. Sicer ne pričakujejo opravičila za tak poseg v uredniško avtonomijo in jih tudi ne zanimajo sankcije proti občinskemu »birokratu«. Vendar, so zapisali, »ne bomo molčali tako kot izdajatelj glasila in bi se z molkom strinjali s storjenim.« Želijo pa opozoriti na nedopustne nepravilnosti in grobe posege v občinsko glasilo, ki je namenjeno vsem prebivalcem občine.

Na občini Ribnica se župan Jože Levstek na klice z Dela ni odzval, je pa na njihovi spletni strani objavljeno sporočilo za javnost pod naslovom Občinsko glasilo Rešeto ohranja pluralnost vsebin in nepristranskost, ki ga je napisal Domen M. Čampa Marinč. Obžaluje, da je urednica Tina Mihelič predčasno, po vsega sedmih mesecih, zaključila svoj mandat, vendar »verjamemo, da so nekateri izzivi lahko včasih tudi preveliki«.

Obenem razloži, da je prišlo pri pripravi januarske številke Rešeta do razhajanja pri objavi že stare polemike o zagotavljanju prometne varnosti na Opekarski cesti, ki je bila podrobno obravnavana in objavljena že v letu 2012. Ker je menil, da so dosegli dogovor, da polemika ne bo objavljena in da je prišlo do napake, je v tiskarni iz glasila odstranil pismo bralcev, in dodajamo, tudi uredničin komentar, in ju nadomestil z vabilom za karneval.

Občinski piarovec še dodaja: »Kot nesprejemljivo pa razumemo izkrivljanje dejstev in podpihovanje različnih interpretacij v povezavi z odstopom urednice. Medtem ko se pojavljajo poskusi razvrednotenja in blatenja občinskega glasila s strani tistih, ki v preteklosti niso uspeli prevzeti medija, ali zaradi drugih vzgibov, ostaja dejstvo, da izhaja Rešeto že 20. leto s poslanstvom obveščanja in ozaveščanja občanov o temah, ki jih izbira vsakokratni uredniški odbor, ki si ni nujno vedno enoten. Zato najde množica različnih mnenj svoj prostor v glasilu.«