Grosupeljski svetniki o romskem predstavniku

Župan Grosuplja Janez Lesjak je sporočil, da bodo občinski svetniki posredno odločali o romskem svetniku, ko bodo danes odločali o zakonodajni ureditvi lokalne samouprave.

Objavljeno
20. december 2006 09.04
Župan Grosuplja Janez Lesjak
Grosuplje - Grosupeljski občinski svet bo na današnji seji odločal o tem, ali se strinja, da se lokalna zakonodaja uskladi z državnim zakonom o lokalni samoupravi, je dejal župan Grosuplja Janez Lesjak. "Posredno se temu reče, da občinski svetniki odločajo tudi o romskem svetniku," je še povedal.

Grosuplje ni ustrezno dopolonil občinskega statuta

Občina Grosuplje pred letošnjimi lokalnimi volitvami ni ustrezno dopolnila statuta občine, s katerim bi romski skupnosti zagotovila predstavnika v svojem občinskem svetu, čeprav občini to nalagata zakonodaja in odločba ustavnega sodišča. V vladni službi za lokalno samoupravo so pojasnili, da zakon o lokalni samoupravi določa razloge za predčasno razpustitev občinskega sveta in župana v primeru, če ne izvršujeta odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom ustrezno ravnanje. "Služba bo na podlagi odločitve vlade ukrepala skladno z zakonom," so še dodali.