Grosuplje bo nadgradilo čistilno napravo

Komunalna infrastruktura ni sledila hitri širitvi Grosuplja.

Objavljeno
31. julij 2013 11.02
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Grosuplje – Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je grosupeljski občini izdala okoljevarstveno dovoljenje za rekonstrukcijo čistilne naprave, ker ta odstranjuje le ogljikove spojine, ne pa tudi dušikovih in fosforjevih. V Ivančni Gorici bodo zmogljivost čistilne naprave zmanjšali.

Občina mora zadostiti predpisom

Na Arsu so za Delo povedali, da bo grosupeljska občina le tako zadostila zahtevam uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav. Predpis namreč območje, kamor se odvajajo odpadne vode iz Grosuplja in bližnjih naselij, obravnava kot zelo občutljivo, saj gre za tako imenovano vodno telo Krka povirje – Soteska. Čistilna naprava mora biti končana do junija prihodnje leto, sicer bo ukrepal okoljski inšpektor. To je tudi razlog, da bo morala občina v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke začeti tudi gradnjo komunalne infrastrukture, kar bo stalo 21,5 milijona evrov. Vodja občinskega urada za komunalno infrastrukturo Stanislav Stopar je povedal, da bo 82 odstotkov denarja prispeval evropski kohezijski sklad, preostalo pa bosta zagotovili država in lokalna skupnost.

Nova kanalizacija in črpališča

Po nedavnem podpisu pogodbe z ribniškim podjetjem Riko kot izvajalcem del se bodo že avgusta začela pripravljalna dela na čistilni napravi, ki bo imela po rekonstrukciji namesto dosedanjih 10.000 zmogljivost 20.000 populacijskih enot. Poleg tega nameravajo do septembra 2015 v okviru istega projekta zgraditi skoraj 15 kilometrov nove kanalizacije, sedem črpališč in tri zadrževalne bazene. Na novi kanalizacijski sistem se bo lahko priključilo 1671 grosupeljskih občanov. »Grosuplje se je hitro širilo, komunalna infrastruktura pa temu ni sledila,« je za Delo povedal Stopar.

Tudi v sosednji občini Ivančna Gorica nameravajo do jeseni 2015 zgraditi skoraj šest kilometrov kanalizacije in tri nova črpališča ter obstoječo čistilno napravo s 15.000 populacijskih enot zmanjšati na 6000. Gradbena dela so prav tako zaupali družbi Riko iz Ribnice. Po besedah direktorja ivanške občinske uprave Janeza Radoša je čistilna naprava po prenehanju obratovanja Farme Stična postala prevelika in zato izkoristek čiščenja odpadnih voda ni optimalen: »To je tako, kot bi z velikim tovornjakom prevažali majhne količine peska.« Naložbe v ureditev ivanške komunalne infrastrukture bodo stale štiri milijone evrov in bodo prav tako sofinancirane iz evropskega kohezijskega sklada.