Haider posvaril pred uporom na Koroškem

Deželni glavar avstrijske Koroške Jörg Haider je ponovno zahteval ugotavljanje števila pripadnikov slovenske manjšine kot pogoj za ureditev dvojezične topografije.

Objavljeno
17. januar 2007 17.35
Tabla po Haiderjevih merah – Koroški deželni glavar uresničuje svojo napoved, da bo avstrijska Koroška enojezična
Celovec – Deželni glavar avstrijske Koroške Jörg Haider je danes ponovno zahteval ugotavljanje števila pripadnikov slovenske manjšine kot pogoj za ureditev dvojezične topografije. Obenem je posvaril avstrijske zvezne oblasti, naj za postavitev dvojezičnih krajevnih tabel ne poskrbijo mimo prebivalcev Koroške. "Ne morem zagotavljati, da bo prebivalstvo to sprejelo," je na Dunaju zatrdil Haider.

Za postavitev dvojezičnih krajevnih tabel je v skladu z avstrijsko zakonodajo sedaj pristojna dežela avstrijska Koroška, ki se tako lahko tudi izmika dodatnim dvojezičnim topografskim napisom. Če pa bi avstrijska vlada s spremembo ustave prerazporedila pristojnosti, "da bi nas pohodila", potem po Haiderjevih besedah grozi upor prebivalstva Koroške.

Kot osnovo za ureditev področja dvojezičnih krajevnih tabel je deželni glavar avstrijske Koroške danes ponovno zahteval tajno ugotavljanje manjšine, da bi tako določili njeno dejansko številčnost. Pri tem naj bi ugotavljali narodnostno opredelitev med prebivalstvom. Doslej so na avstrijskih popisih prebivalstva ugotavljali le pogovorni jezik, ne pa maternega jezika, iz česar po Haiderjevih besedah ni mogoče sklepati o velikosti narodnih skupnosti.

Po Haiderjevem prepričanju je avstrijsko ustavno sodišče kršilo človekove pravice, ker je kot osnovo za odločbe o dvojezični topografiji vzelo podatke o pogovornem jeziku. Ustavno sodišče po njegovem k slovenski manjšini ni prištelo samo tistih, ki so na popisu prebivalstva navedli kot pogovorni jezik slovenščino, temveč tudi tiste, ki so navedli nemščino in slovenščino. S tem naj bi kršilo Okvirno konvencijo Sveta Evrope o zaščiti narodnih manjšin, ki vsakemu pripadniku narodnih manjšin omogoča svobodno odločitev, da se opredeli za pripadnika manjšine.

Gradenegger vložil tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice

Prav s sklicevanjem na omenjeno okvirno konvencijo je nekdanji državnozborski poslanec avstrijskih socialdemokratov (SPÖ) Johannes Gradenegger vložil tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, ker naj bi ga avstrijske oblasti proti njegovi volji prištele k slovenski narodni skupnosti. Kot je Gradenegger zatrdil danes na skupni konferenci s Haiderjem, je na popisu prebivalstva kot pogovorni jezik poleg nemščine navedel tudi slovenščino, sedaj pa naj bi bil "prepuščen samovolji države", ker naj bi ga prisilila v slovensko narodno skupnost.

Po njegovih navedbah naj bi se to zgodilo okoli 10.000 Korošcem. Na zadnjem popisu prebivalstva je sicer na avstrijskem Koroškem navedlo 12.586 ljudi, da v vsakdanjem življenju uporabljajo slovenščino oz. slovenščino in nemščino.

Medtem so predstavniki SPÖ, ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih na avstrijskem Koroškem sporočili, da se ne nameravajo udeležiti posebne seje koroškega deželnega zbora, ki je napovedana za prihodnji teden na zahtevo Zavezništva za prihodnost Avstrije (BZÖ). Na tej seji naj bi deželni zbor na nujni predlog sklenil izvedbo posebnega ugotavljanja maternega jezika, ki naj bi bilo osnova za ureditev področja dvojezične topografije.

Vodje omenjenih strank, Gaby Schaunig za SPÖ, Josef Martinz za ÖVP ter Rolf Holub za Zelene namreč ocenjujejo, da takšno ugotavljanje manjšine nima smisla. Vodja poslanske skupine BZÖ v koroškem deželnem zboru Kurt Scheuch je napovedani bojkot označil za "največji napad na demokracijo na Koroškem v drugi avstrijski republiki".

Haider predstavnike slovenske manjšine povabil na pogovor

Haider je predstavnike slovenske manjšine za petek popoldne povabil na pogovor o vprašanju dvojezične topografije. Poleg predsednikov slovenskih manjšinskih organizacij, Matevža Grilca iz Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Marjana Sturma iz Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Bernarda Sadovnika iz Skupnosti koroških Slovencev (SKS), ki so udeležbo že napovedali, je Haider povabil tudi predsednika koroškega Heimatdiensta (KHD) Josefa Feldnerja.

Povabila na petkov pogovor, ki naj bi potekal na sedežu deželne vlade avstrijske Koroške, niso izšla v pisni obliki, temveč po telefonu. Kot je dejal predsednik NSKS Grilc, vabilo po njegovi oceni vsekakor ni naslovljeno na organizacijo, temveč le nanj osebno.

Obenem sestanka nikakor ne namerava pojmovati kot pogajanje, temveč le kot "neobvezujoč pogovor". Na avstrijskem Koroškem se namreč v vprašanju dvojezične topografije nimajo kaj pogajati, počakati je treba na predlog avstrijske vlade z Dunaja, saj je le ta pristojna za to področje, je pojasnil Grilc.

Udeležbo je po predhodnem usklajevanju z predsednikom NSKS Grilcem potrdil tudi predsednik ZSO Sturm, ki je sicer prav tako opozoril, da je treba glede ureditve dvojezičnih krajevnih tabel počakati na predloge z Dunaja. Pogovora pa se namerava udeležiti tudi predsednik SKS Sadovnik.

Predsednik KHD Feldner ni bil dosegljiv. O njem je Haider sicer pred nedavnim dejal, da ga bo "uvrstil med slovenske organizacije". Feldner se je namreč zameril koroškemu deželnemu glavarju, ker se je lani zavzel za uveljavitev t.i. Karnerjevega predloga, v skladu s katerim naj bi dvojezične krajevne table postavili v 158 krajih.

Pravniki ugovarjajo Haiderju glede okvirne konvencije

Trditev deželnega glavarja avstrijske Koroške Joerga Haiderja, da odločbe avstrijskega ustavnega sodišča o dvojezični topografiji nasprotujejo Okvirni konvenciji Sveta Evrope o zaščiti narodnih manjšin, po oceni strokovnjakov za ustavno in mednarodno pravo ni pravilna. Po Haiderjevem prepričanju je namreč ustavno sodišče po krivem prištelo vse tiste, ki so na popisu prebivalstva navedli tako nemščino kot slovenščino kot pogovorni jezik, k slovenski narodni skupnosti.