Hitro in poceni do rešitve sodnega spora

Vlada je, da bi razbremenila slovenska sodišča, pripravila predlog zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov. Sodišče bo to možnost moralo ponuditi vsem, tudi v primeru, da je zadeva že v sodnem postopku.

Objavljeno
27. avgust 2009 21.41
Majda Vukelić
Majda Vukelić
Ljubljana - Da bi razbremenili slovenska sodišča, je vlada po besedah pravosodnega ministra Aleša Zalarja pripravila predlog zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ARS). Gre za zakon, po katerem bodo imeli državljani in podjetja enak dostop do ARS (mediacija, arbitraža, ...) tudi takrat, ko je zadeva že v sodnem postopku. Te postopke zdaj izvaja pet sodnih okrožij, s 1. januarjem 2010 pa naj bi jih uvedli na vseh prvostopenjskih sodiščih (okrajnih, okrožnih in delovnih sodiščih ter delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani).

Po tem zakonu bo moralo sodišče, kot je po seji vlade pojasnil Zalar, strankam ponuditi možnost ARS v vsaki zadevi, razen kadar bo sodnik ocenil, da to ne bi bilo primerno. Vsaka stranka bo sodišču lahko kadar koli med sodnim postopkom predlagala, da se ta prekine za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, zato da stranke poskušajo svoj spor razrešiti v postopku ARS.

Po novem bo lahko sodišče od strank zahtevalo, da se udeležijo naroka, ki je namenjen razpravi sodišča in strank oziroma njihovih pooblaščencev o prednostih in slabostih predložitve v mediacijo. Stranka, ki se naroka ne bo udeležila, čeprav je bila pravilno vabljena, in ki svojega izostanka ne bo opravičila, bo morala nasprotni stranki povrniti stroške tega naroka. Sodišča bodo smela zadevo predložiti v mediacijo tudi, če stranki ne bosta podali soglasja o mediaciji. Sklep o obvezni napotitvi bo sodišče razveljavilo, če bo katera od strank zoper tak sklep ugovarjala. Stranki, ki bo očitno nerazumno zavrnila napotitev v mediacijo, bo na predlog nasprotne stranke sodišče smelo naložiti vse njene pravdne stroške ali del njih, pri čemer mora upoštevati naslednje okoliščine: narava spora, odločilna dejstva v sporu, dejstvo, da sta stranki predhodno poskušali rešiti spor, višina stroškov, ki bi nastali v mediaciji, verjetnost, da bi prekinitev postopka lahko vplivala na izid pravde, verjetnost, da bi mediacija lahko uspešno končala spor.

Zakon nalaga tudi državnemu pravobranilcu kot odvetniku države obveznost, da da soglasje za reševanje spora z mediacijo. Če bo pravobranilstvo menilo, da reševanje spora z mediacijo ni primerno, bo z obrazloženim predlogom zahtevalo odločitev vlade.
Bistvena prednost ARS pa je bo besedah pravosodnega ministra ta, da je za stranke v družinskih sporih in delovnopravnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi mediacija brezplačna, saj bo sodišče krilo nagrado mediatorja in njegove potne stroške. Pri mediaciji v drugih sporih, razen v gospodarskih sporih, bo sodišče krilo nagrado mediatorja in njegove potne stroške le za prve tri ure mediacije. Mediacija v gospodarskih sporih pa bo za stranke v celoti plačljiva, saj je vlada presodila, da podjetja te stroške lahko krijejo. Postopek ARS mora biti končan v treh mesecih.

Iz petkove tiskane izdaje Dela