Hočejo soodločati o občinskem proračunu

V Mariboru zbirajo podpise za uvedbo participatornega proračuna, s katerim bi občani soodločali o naložbah.

Objavljeno
15. april 2014 23.03
reut*BANKING/AUSTRIA
Miha Rubin
Miha Rubin
Maribor – Skupina Odločaj o mestu je začela zbirati podpise za uvedbo participatornega proračuna občine Maribor. Ta bi občanom zagotovil možnost soodločanja pri porabi približno petine proračunskih sredstev. Podpise bodo zbirali do lokalnih volitev in jih nato predali novi oblasti v upanju, da bo pobudo sprejela.

»Politični sistem nam kot občanom dopušča zelo omejeno vlogo pri soupravljanju mesta,« je dejala Aleksandra Žorž, predstavnica skupine Odločaj o mestu. Pri tem se po besedah Karoline Babič soodločanje nanaša na del proračuna, ki je namenjen investicijam in običajno predstavlja 20 odstotkov celotnega. O kolikšnem deležu denarja za naložbe je mogoče soodločati, so prakse v tujini različne.

Urška Breznik je dejala, da bodo predloge za naložbe oblikovali občani sami, nato pa jih bodo skupaj z ustreznimi strokovnimi službami uskladili in finančno ovrednotili. »Vsi predlogi bodo nato sestavljali listo projektov, ki bodo razdeljeni po mestnih četrteh ali krajevnih skupnostih. V teh bo župan enkrat na leto sklical zbor občank in občanov, na katerem bodo lahko glasovali za predlagane investicije.« Izbrane bi vključili v proračun.

Pobuda izhaja iz dobrih izkušenj iz tujine, je dejal Matic Primc. »Iznašli« so ga v mestu Porto Allegre v Braziliji leta 1989, uveljavlja pa se tudi v Evropi. Njegovi pozitivni učinki so, denimo, več zaupanja občanov v demokratične institucije, manj korupcije ter aktivnejše in bolj povezano prebivalstvo.