Imenovali nove programske in vodstvene delavce

Generalni direktor RTV Slovenija je že imenoval glavnino novih programskih in vodstvenih delavcev, nekaterim pa je podaljšal mandat vršilcev dolžnosti za določen čas.

Objavljeno
05. januar 2007 12.48
Jože Možina, Anton Guzej in Vinko Vasle
Ljubljana - Generalni direktor RTV Slovenija (RTVS) Anton Guzej je do izteka lanskega leta imenoval glavnino novih programskih in vodstvenih delavcev, nekaterim pa je podaljšal mandat vršilcev dolžnosti za določen čas, so danes sporočili z RTVS. Guzeju bo pri vodenju javnega zavoda pomagalo pet pomočnikov. Odgovorni urednik TV informativnega programa je Rajko Gerić, odgovorni urednik informativnega in eksperimentalno-razvojnega programa na Radiu Slovenija pa Matjaž Erznožnik.

V programsko-produkcijski enoti TV Slovenija je bil za odgovornega urednika informativnega programa imenovan Rajko Gerić, za urednika razvedrilnega programa Petar Radović, Ljerka Bizilj je odgovorna urednica posebnega nacionalnega programa, namenjenega parlamentarnim vsebinam DZ in njegovih delovnih teles, Jani Virk pa je odgovorni urednik kulturnega in umetniškega programa. Igor E. Bergant je najdlje do 28. februarja v.d. odgovornega urednika športnega programa, v.d. vodje organizacijske enote televizijska produkcija pa je najdlje do 30. junija Marko Petretič.

Na radiu vodilni Pirc, Štular in Erznožnik

V programsko-produkcijski enoti Radio Slovenija so za odgovorno urednico 1. programa imenovali Tatjano Pirc, Mirko Štular je odgovorni urednik 2. programa, za odgovornega urednika informativnega in eksperimentalno-razvojnega programa pa Matjaž Erznožnik. Vlado Senica bo v.d. odgovornega urednika 3. programa najdlje do 28. februarja. Vodja organizacijske enote radijska produkcija je Igor Krč, vodja organizacijske enote glasbeni programi in glasbena produkcija pa Boris Rener.

Vodja multimedijskega centra je Zvezdan Martič, Milena Kalacun Lapajne pa bo najdlje do 31. januarja v.d. odgovorne urednice multimedijskega centra.

Regionalni radijski programi

Vodja regionalnega RTV centra Koper-Capodistria je Dragomir Mikelič . Leon Horvatič je odgovorni urednik regionalnega radijskega programa, Nataša Segulin pa odgovorna urednica regionalnega TV programa. Roberto Apollonio bo do 31. marca v.d. odgovornega urednika TV programa za italijansko narodno skupnost. Antonio Rocco je bil imenovan za pomočnika generalnega direktorja za radio in televizijo za avtohtono italijansko narodno skupnost v regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. Do konca februarja bo opravljal tudi funkcijo v.d. odgovornega urednika radijskega programa za italijansko narodno skupnost.

V.d. vodje regionalnega RTV centra Maribor je Cvetka Žirovnik. Peter Habjanič je odgovorni urednik regionalnega radijskega programa, Srečko Trglec je odgovorni urednik radijskega programa za tujo javnost, Polona Pivec je odgovorna urednica regionalnega TV programa, najdlje do 31. marca pa bosta v.d. odgovornega urednika radijskega programa za madžarsko narodno skupnost Jože Vegi in v.d. odgovorne urednice TV programa za madžarsko narodno skupnost Helena Zver.

Albert Halasz, ki ni dobil soglasja programskega odbora za madžarski narodnostni program, ostaja najdlje do 31. januarja v.d. pomočnika generalnega direktorja za radio in televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost v regionalnem RTV centru Maribor, s studiem za madžarski program v Lendavi.

Marko Filli je bil imenovan za pomočnika generalnega direktorja RTV Slovenija za tehniko, investicije in inženiring. Pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja je Irma Gubanec, za organizacijo, kadre in izobraževanje pa Cvetka Žirovnik.