Inšpektor po ukazu znova odprl že končano izvršbo

Gradbeni inšpektor je lani dal prisilno odstraniti nezakonito zgrajeno hišo, po enem letu pa je primer spet odprl.

Objavljeno
28. oktober 2011 09.33
Posodobljeno
28. oktober 2011 09.51
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Na Vodmatski 8, kjer je gradbeni inšpektor od 12. do 15. oktobra lani izvajal prisilno izvršbo oziroma dal prisilno odstraniti nezakonito zgrajeno dvonadstropno hišo, se je zgodilo nekaj težko predstavljivega. Po enem letu je končan primer namreč spet odprl.

Črnograditeljema, ki jima je Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) 9. decembra lani poslal sklep, da je upravna izvršba po sklepu o dovolitvi izvršbe z dne 5. februarja 2008 opravljena in da vsi stroški izvršbe znašajo 18.912,89 evra, so 18. oktobra letos poslali nov sklep. Iz njega je razvidno, da izvršba pravzaprav še ni končana.

V obrazložitvi piše, da gre za nekakšen popravni sklep, ki ga je gradbeni inšpektor Trunkovima moral poslati, saj je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) kot pritožbeni organ črnograditeljema dalo prav, ko sta se pritožila na višino stroškov izvršbe. Mimogrede je namreč ugotovilo, da si je IRSOP privoščil take nepravilnosti v postopku izvršbe, da je inšpekciji moralo naložiti tudi popravo formalnih napak.

Ugotovilo je, da sta Trunkova dobila le sklep, da morata takoj ustaviti gradnjo, ni pa bilo v sklepu o dovolitvi izvršbe navedeno, kdaj je odločba gradbenega inšpektorja iz leta 2004 postala izvršljiva. Manjkal je tudi način izvršbe (po drugi osebi) in naknadni rok, v katerem lahko inšpekcijska zavezanca prostovoljno odstranita objekt.

Gradbeni inšpektor je zato upošteval stališče MOP in postopek obnovil (sam trdi, da ga zgolj nadaljuje). Tako je 17. oktobra letos opravil nov inšpekcijski ogled na terenu in ugotovil, »da je objekt na zemljišču s parcelno številko 213 v k. o. Udmat v enakem stanju, kot je bil ob prekinitvi izvršbe inšpekcijske odločbe«.

Zapisal je še, da ni odstranjen v celoti, temveč le deloma. Zato je izdal nov sklep, s katerim Trunkovima nalaga, da morata ostanke nelegalne gradnje odstraniti v »naknadnem roku, to je do 16. decembra letos. Če tega ne bosta storila, bo to namesto njiju opravil pooblaščeni izvajalec.«

Franc in Nada Trunk sta najnovejši sklep sprejela z velikim ogorčenjem, saj v njem med drugim piše, da je gradbeni inšpektor 12. oktobra lani začel prisilno odstranjevati njune nezakonito zgrajene objekte in po nekaj dneh odstranjevanje prekinil ter navedel, da »odstranjevanje objekta tako ni zaključeno«.

Čeprav pritožba ne zadrži izvršbe opisanega sklepa, sta jo Trunkova na MOP vseeno poslala že 20. oktobra. Sklep zavračata oziroma ga prerekata, češ da gre za poskus gradbenega inšpektorja Iztoka Rusa, da bi »legaliziral nezakonito rušitev njunega objekta«. Zanju je bil postopek upravne izvršbe končan 15. oktobra lani, potrjuje pa da ga tudi sklep gradbenega inšpektorja, izdan 9. decembra lani (omenjen v uvodu). Poleg tega sta še vedno prepričana, da bi moralo za zaščito sosednjih objektov skladno s pogodbo z IRSOP poskrbeti izvajalsko podjetje, ki je opravljalo prisilno izvršbo, ne pa da to prelaga nanju. Ker pa jima je sosed z Vodmatske 10 grozil s tožbo, če mu ne bosta takoj zaščitila nekdaj skupne fasade (po prisilni izvršbi je vanjo začela prodirati voda), sta pač sama poskrbela za »sanacijo nestrokovno opravljenega dela izvršiteljev«. Franc Trunk je hkrati že ovadil odgovorne inšpektorje in izvajalca del, ker nista poskrbela za uresničitev 17. člena medsebojne pogodbe. V njem piše, da morata sama poskrbeti tudi za »varstvo sosednjih objektov«. Prek sodišča pa jih bo poskušal iztožiti za denar, ki ga je moral vložiti v zaščito stene in založitev 500 evrov odškodnine, ki da jih je imel sosed zaradi višjih stroškov ogrevanja v sezoni 2010/2011.

Še nekaj črnih ali vsaj sumljivih gradenj

Sicer pa je Vodmatski ulici in njeni neposredni okolici še nekaj črnih ali vsaj sumljivih gradenj. Glavna inšpektorica za okolje in prostor Aleksandra Velkovrh nam je potrdila, da je v postopku gradbene inšpekcije tudi nedokončani večstanovanjski objekt na Vodmatski 24. Ker njegov investitor za hišo, zgrajeno do tretje gradbene faze, nima gradbenega dovoljenja, so mu že izdali odločbo za njeno odstranitev. Investitor se je nanjo že pritožil, ministrstvo za okolje in prostor pa o njej še ni odločilo.

Za manjši enonadstropni objekt med dvema hišama v križišču Vodmatske in Partizanske ulice Velkovrhova ni znala odgovoriti na vprašanje, ali gre za zakonito ali nezakonito gradnjo, je pa zapisala, da bodo zadevo preverili na terenu.

V istem križišču, na katerem je tudi Ribniška ulica, pa je na številki 2 eden večjih primerov nezakonite gradnje. Podjetje Bassko je sicer decembra leta 2008 dobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo treh enostanovanjskih stavb, a je zgradilo tri dvonadstropne objekte s kar 18 stanovanji.

Gradbena inšpektorica mu je zaradi »neskladne gradnje« 16. decembra lani izdala odločbo, da mora gradnjo ustaviti, dokler ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.

Kazen

Podjetje Bassko je z Upravne enote Ljubljana dobilo zahtevo za plačilo malo več kot 1853 evrov nadomestila (z obrestmi) zaradi uzurpacije in degradacije prostora v primeru neskladne stanovanjske gradnje na Ribniški 2. Proti »črnograditeljski kazni« se je pritožilo, ministrstvo za okolje in prostor pa je pritožbo 13. junija letos zavrnilo.