Inšpektor razbil dvome naravovarstvenikov

Alpe Adria Green je Komunalo Nova Gorica prijavila zaradi domnevno nepravilnega odlaganja azbestnih odpadkov.

Objavljeno
29. julij 2013 18.15
press/odlagalisce
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica, Jesenice – Alpe Adria Green (AAG) je v petek sporočila, da so zaradi nepravilnega odlaganja azbestnih odpadkov na odlagališču Stara Gora pristojnim organom prijavili Komunalo Nova Gorica. Toda inšpektor za okolje, ki je še istega dne odlagališče obiskal, nepravilnosti pri ravnanju z odpadki ni ugotovil. Direktor Komunale Andrej Miška je prepričan, da AAG že nekaj časa ne zasleduje več skrbi za čisto okolje.

»Družbi Komunala Nova Gorica je Inšpektorat za kmetijstvo in okolje 21. decembra lani izdal odločbo, s katero je bilo upravljavcu naloženo, da mora v roku treh mesecev prenehati odlagati odpadke na odlagališča nenevarnih odpadkov. Kljub izdani odločbi se nepravilna obdelava azbestnih odpadkov nadaljuje, in sicer se odpadki skladiščijo, pri tem pa vsi odpadki niso zavarovani s folijo,« je v izjavi za javnost zapisal predsednik AAG Vojko Bernard.

Obenem je opozoril, da so nekateri odpadki sicer zaviti v folijo, a da je ta menda na večih mestih strgana, tako da azbestna vlakna lahko uhajajo v zrak. »Družba Komunala Nova Gorica je kršila predpise – pravilnika o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, in uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Azbestne odpadke zbira in predeluje tako, da s tem povzroča nevarnost nastanja hude telesne poškodbe in dejanske škode kakovosti zraka, zemlje in vode,« je prepričan Bernard.

Svoj dopis je sklenil z besedami: »Glede na vse navedeno je očitno, da družba Komunala brez okoljevarstvenega dovoljenja odlaga azbestne odpadke, pri tem pa v nasprotju s predpisi opustila vse ukrepe, ki se zahtevajo v zvezi z odlaganjem azbestnih odpadkov na odlagališčih in s tem povzročila nevarnost za življenje in zdravje ljudi«.

Odlagališče v Stari Gori je tako že v petek obiskal inšpektor za okolje, ki pa nepravilnosti pri ravnanju z odpadki ni ugotovil. »AAG je prijavila Komunalo Nova Gorica zaradi domnevno nepravilnega ravnanja z azbestom na podlagi starih fotografij, ki ne odražajo dejanskega stanja na terenu. Celotno območje azbestnega polja je že več mesecev v celoti sanirano in ustrezno zaprto. Azbestni odpadki se tudi ne odlagajo več, ampak se skladiščijo na ustrezen način. O vsem tem je bil AAG tudi obveščen,« zatrjuje direktor Komunale Nova Gorica Andrej Miška.

»Očitno je, da AAG ne zasleduje več skrbi za čisto okolje in mu ni v interesu, da se stanje na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica uredi, pač pa njegovo ravnanje napeljuje na sum, da je njegov namen onemogočanje normalnega izvajanja dejavnosti upravljavca centra. S tem pa tudi onemogoča delovanje še edinega centra, ki je predviden za obratovanje v regiji po letu 2015,« pravi Miška. Zato bodo po njegovih besedah prisiljeni poiskati ustrezen način za zavarovanje svojih interesov, saj jim »AAG povzroča poslovno, celotni regiji pa tudi ekološko in ekonomsko škodo«.

Naj spomnimo, da je AAG že maja letos na Agencijo RS za okolje naslovila zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave na odlagališču odpadkov v Stari Gori. Menili so namreč, da bi lahko prišlo do onesnaževanja okolja večjega obsega.