Inšpektorji odredili rušenje ekološke črne gradnje Eko resorta

Spornih je 17 počitniških hišic, kozolec, poseg v gozd in priobalni pas.

Objavljeno
18. maj 2017 18.47
Kamnik, 10.5.2016, gostisce na starem gradu leto dni po cistilni akciji se vedno ne obratuje. Foto: Marko Feist
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Kamnik – Gradbeni inšpektor je izdal odločbo, da mora investitor družba Palmieri, ki jo zastopa Matjaž Zorman, do 6. avgusta letos odstraniti 17 počitniških hišic v Eko resortu pod Veliko planino. Zorman, ki se je na odločbo znova pritožil je prepričan, da mu na črno postavljenih objektov ne bo treba odstraniti.

Inpekcijska odložba mu nalaga še, da mora do sredine prihodnjega meseca na svoje stroške odstraniti tudi kozolec, v katerem poteka gostinska dejavnost, saj ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, ki ga je konec lanskega leta, ko je bil objekt že postavljen, izdala kamniška upravna enota. Zaradii gradnje neposredno ob reki in nasutja zemljišč investitorju za »ovratnik dihata« še kmetijska inšpekcija in inšpekcija za okolje in naravo.

Na direkciji za vode jasni

Lične hišice, podobne pastirskim bajtam na Veliki planini, so v Godiču ob Kamniški Bistrici zgradili pred dvema letoma. Družba Palmieri jih je postavila na poplavnem območju, štiri tudi v priobalnem pasu Kamniške Bistrice in vse brez upravnih dovoljenj. Kamniški župan Marjan Šarec je povedal, da je v postopku sprememba občinskega prostorskega plana. Pisno pobudo zanjo je dal Zorman, a je bila ta nepopolna, zato jo mora še dopolniti, pravi župan, ki je povedal, da je bila javna razgrnitev spremenjenega prostorskega načrta zaključena pred nedavnim. Občina se mora zdaj opredeliti do pripomb, nato bodo prostorski akt poslali pristojnim državnim službam, ki bodo odločile, ali bodo k spremembam izdale soglasje.

Gradnja objektov na poplavno ogroženih območjih je prepovedana in je mogoča le pod pogoji, ki jih določa zakon o vodah. Na priobalnem pasu pa ni mogoče ničesar graditi, pravijo na Direkciji RS za vode. Njihovo stališče tako pušča malo prostora za morebitno izdajo soglasja k spremembam občinskega akta, s katerimi poskuša investitor legalizirati objekt.

Ministrstvo prvi pritožbi delno ugodilo

Na ministrstvu za okolje in prostor so za Delo povedali, da gradbena inšpekcija zaradi nedovoljene gradnje vodi dva ločena postopka, in sicer za 17 tipskih hišic in za leseni kozolec. Na izdano odločbo se je zavezanec pritožil, drugostopenjski organ, ministrstvo za okolje in prostor, pod katerega sodi tudi gradbena inšpekcija, pa je odločbi odpravilo ter ju vrnilo v vnovični postopek.

Inšpektor si je letos vnovič opravil ogled 17 objektov in med obiskom ugotovil, da v nekaterih sveti luč, kar dokazuje, da so objekti priključeni na elektro omrežje prek prostostoječih elektro omaric na vzhodnem delu zemljišča. Zorman ves čas zatrjuje, da so hiške mobilne, inšpektor pa je v odločbi zapisal, da to niso, saj je vsakemu objektu določeno stalno mesto, v primeru premestitve objekta pa bi bili pretrgani najmanj priključki s katerimi je vsak od njih povezan, s čimer bi nastala nepopravljiva škoda, saj objekti ne bi bili več primerni za »nudenje prenočitvenih zmogljivosti«.

Zorman je za Delo povedal, da se je na inšpekcijsko odločbo spet pritožil. »Pričakujem, da bo ta odločba odpravljena tako, kakor vse ostale doslej, saj so hiške vendar mobilne in jih je mogoče kadar koli prestaviti. O tem bo zdaj strokovno presodilo ministrstvo za okolje in prostor, saj izvedenci gradbene stroke pravijo drugače kakor inšpektor,« je prepričan Zorman. Inšpektor poleg tega ugotavlja, da je vseh 17 hišic postavljenih na gozdnem zemljišču, česar odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) ne dopušča. »Objekti, ki so namenjeni bivanju, ne morejo biti enostavni objekti in jihje torej mogoče postaviti le, če je pred tem pridobljeno gradbeno dovoljenje,« je med drugim zapisal v rušitveni odločbi inšpektor Matjaž Drinovec. Za nameček je brez gradbenega dovoljenja zgrajena tudi kapelica sv. Krištofa, s katere je pred nedavnim padel zvon. Pod zvonikom se je takrat nahajal otrok, ki k sreči ni bil poškodovan.

Stranišče postavljeno zakonito

Isti inšpektor je izdal odločbo tudi za rušenje kozolca toplarja, pod katerim si gostje tešijo žejo. Objekt namreč ni zgrajen skladno z lani decembra izdanim gradbenim dovoljenjem, saj je prevelik ter previsok in ker takega ni mogoče uvrščati med nezahtevne objekte, gre za nelegalno gradnjo, je zapisano v rušitveni odločbi. Kljub temu je kamniška občina izdala pisno potrdilo o obratovalnem času Eko resorta in gostinskega lokala, čeprav nimajo uporabnega dovoljenja. Potrdilo je nezakonito, saj ne upošteva zakona o graditvi objektov in ne zakona o gostinstvu in je za povrh izdano še za naslov Godič 45, ki v naravi predstavlja drugo zemljišče z manjšo hiško, ki sploh ni v lasti družbe Palmieri. Njihov edini naslov je objekt Godič 45P, ki ga je družba Palmieri zgradila legalno, v njem pa so stranišča, umivalnica in shramba za orodje.

Proti družbi Palmieri vodi postopek tudi kmetijski inšpektor, ki ji je lani izdal ureditveno odločbo, na podlagi katere mora iz treh parcel odstraniti nasut gramoz ter površine prekriti s plastjo rodovitne zemlje in zemljišče poravnati do višine okoliških parcel. Zavezanec se je pritožil, toda inšpektor je nato izdal nadomestno odločbo, ki je postala pravnomočna in izvršljiva. V projekt izdajanja odločb se je vključila tudi inšpekcija za okolje in naravo glede rabe vode za namakanje zemljišč, za kar bi moral investitor pridobiti vodno dovoljenje, česar pa družba Palmieri ni storila.