Inšpektorji še niso obiskali Türkove vikendaške "graščine"

Gradbeno podjetje, ki je gradilo črne gradnje, tvega 30.000 do 80.000 evrov kazni.

Objavljeno
04. april 2013 01.16
Hiša Vitoslava T:urka Parecag
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Sečovlje - Gradbeni inšpektorji še niso bili pri Türkovih v Parecagu. »Inšpekcijski ogled, ki bi zagotavljal, da se je inšpekcijski postopek začel, kar se s prvim ogledom začne, še ni bil opravljen.« Tako so nam odgovorili z Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor in dodali, da ne morejo komentirati bodočih dejanj v konkretenem inšpekcijskem postopku niti jih napovedovati.

Na inšpektoratu za prostor so nam včeraj natančneje povedali, da so anonimno prijavo o nedovoljeni gradnji prejeli leta 2007, novembra 2012 pa še eno prijavo. »Gradbeni inšpektor bo ukrepal v skladu z zakonodajo, v kolikor bo ugotovil kršitve predpisov o graditvi. Inšpektorat RS ne razpolaga s podatki o možnosti legalizacije objekta, saj postopek legalizacije vodijo upravne enote,« so nam odgovorili z inšpektorata.

Odgovorili so tudi, da se pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, če izvaja ali izvede gradnjo brez gradbenega dovoljenja, kaznuje z globo od 30.000 do 80.000 evrov. Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z globo 1500 do 3000 evrov, posameznik pa s 500 do 1200 evrov. Kazen se potroji, če se to dogaja na kulturnem spomeniku, ali na območju, ki je varovano v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali v skladu s predpisi o ohranjanju narave ali na vodnem zemljišču. TV Slovenija je razkrila, da je dela na Türkovih hišah v Parecagu zaključilo podjetje Marc, d.o.o. iz Ajdovščine, ki je v preteklosti večkrat gradilo za Elektro Primorsko in Eles.

Na inšpektoratu nam že drugič niso odgovorili, zakaj inšpektor toliko let od prijave ni začel postopka in ni sprejel pričakovanih ukrepov.

V kabinetu piranskega župana so nam odgovorili, da podjetje Virtus plačuje na leto 270 evrov nadomestila za uporabo stavbenga zemljišča, zakonca Türk pa 125 evrov tega nadomestila na leto. In to od 1. januarja 2011 dalje za vse stavbe, ki jih imajo v Parecagu. Virtusova stavba meri 357 kvadratnih metrov, stavbi zakoncev Türk pa 144 in 186 kvadratnih metrov. V evidenci Gurs so to nestanovanjske stavbe, vendar to ne vpliva na višino odmere. Občina je za nenamensko uporabo objektov zvedela lani in 26. novembra 2012 o tem obvestila pristojni inšpektorat. "Smo pa uradno opozorili DURS, da je vrednost nepremičnine vprašljiva in naj jo preverijo," so odgovorili iz županovega kabineta. V Gursu piše, da gre za vrednost 6098 evrov, po neuradnih informacijah pa so nepremičnine vredne vsaj en milijon evrov.

Na vprašanje, ali bi bilo te objekte mogoče legalizirati, so z občinske uprave odgovorili, da bi bilo stavbo mogoče legalizirati samo z občinskim prostorskim načrtom, vendar je to pod velikim vprašanjem. Odgovor bi nam po mnenju občinske uprave in inšpektorata morala dati upravna enota, tam pa nam Ivan Seljak, v.d. načelnika upravne enote ni mogel dati natančnega odgovora. Prostorski načrt takšne zidave ne omogoča, je bil kratek Seljak.

Alen Radojkovič, član uprave Okolja Piran, je potrdil, da so delavci Okolja šele kak teden preden je znamenita črna gradnja prišla v medije, odkrili, da so stavbe družine Türk nezakonito priključene na kanalizacijo in da hiše plačujejo vodo ne pa tudi kanalščine.